A prevenciós célok megvalósítása érdekében kialakított együttműködések és szakmai programok eredményeként indult el intézetünkben is a drogprevenciós részleg működése, melynek szervezésében és koordinálásában nagy szerepe van a börtön személyi állományának, a szakpszichológusnak – aki kellő szakmai tapasztalattal rendelkezik e téren, valamint külsős szakemberek is segítik ezt a munkát.

Korábban ennek az apropójából a börtönrádió vendége volt dr. Feller Gábor pszichiáter főorvos, akivel a pszichiátriai betegségeken kívül többnyire a mai magyar droghelyzetről beszélgettek a műsorszerkesztők, majd nem sokkal később dr. Zacher Gábor toxikológus, a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának a vezetője is elfogadta meghívásunkat, aki pedig a kábítószer-használat veszélyeire hívta fel a figyelmet. Nem utolsósorban pedig Kaliba Edit rendőr alezredes, a Győri Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője is interjú adott rádiónknak, ahol a drogprevencióról beszélgetett a szerkesztőkkel.

Fotó:Gy-M-S Megyei Bv.Intézet

A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó prevenciós munka az addiktológiai problémával érintett fogvatartottak kezelésére helyezi a hangsúlyt. Helyi szinten nagy segítséget nyújt ehhez a Győri Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a KEF, amelyben 21 intézmény és szervezet 27 szakembere dolgozik annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a droghelyzet alakulását a városban, és összehangolják a drogproblémában érintett intézmények és szervezetek munkáját. Ebben a drogprevenciós tevékenységben aktívan részt vesz a Szent Cirill és Methód Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat is.
A RÉV, szenvedélybetegeket segítő szolgálat „mottója” Remény a szabaduláshoz, értelem az élethez, választás a lehetőségek közül" – ennek gondolatmenetén csoportos foglalkozás során segítenek azoknak a fogvatartottaknak, akik a börtön drogprevenciós részlegébe kerülnek. A foglalkozások sokrétűek, lehet önismereti, vagy konfliktus- és agressziókezelés is.

Fotó:Gy-M-S Megyei Bv.Intézet

Arról, hogy ki kerülhet a prevenciós részlegre, a Befogadási és Fogvatartási Bizottság dönt. A prevenciós körleten egy csapatban dolgozik a reintegrációs tiszt, a pszichológus, az orvos és az egészségügyi szakápoló is, azonban a fogvatartottaknak is meg kell „dolgozniuk” a sikerért. Az ezen a részlegen elhelyezett elítélteknél és előzetes letartóztatásban lévő személyeknél havonta egyszer drogtesztet végeznek – a negatív teszteredmény feltétele a részlegen való maradásnak. 

A programban részt vevő fogvatartottak – a motiváció elősegítése érdekében – „kedvezményekben” is részesülhetnek: gyakrabban telefonálhatnak, vagy sűrűbben fogadhatnak látogatókat.

Intézetünk e fogvatartottjai segítséget nyújtottak a házi műhelyben dolgozó elítélteknek azoknak a zárkáknak a kifestésében, ahol az elkövetkezendő félévet töltik.
A drogprevenciós részlegen elhelyezettek tanácsokat és ötleteket kaptak a visszaesés megelőzése érdekében.

Fotó:Gy-M-S Megyei Bv.Intézet

„Ha gondod van, gyere be és mondd el!
Ha nincs, mondd el, hogy csinálod!"

(forrás: RÉV)