A győri börtönben is elindult az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, a „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű projekt.

A program országosan 4000 fő fogvatartott bevonását tervezi, ami jelenleg a toborzás és tájékoztatás fázisában jár. Intézetünkben két tanácsadó dolgozik, munkájukat a helyi szakmai vezető irányítja. Az intézetben plakátok és szórólapok adnak hírt a programról, illetve a fogvatartottak egyéni és csoportos formában kapnak részletes tájékoztatást a szolgáltatásokról. A program a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre is lehetőséget teremt.

Több cél is megfogalmazódik: egyrészt a jogerősen kiszabott szabadságvesztést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációját kívánja erősíteni, másrészt az elkövetők bűnismétlési kockázatát szeretné hatékonyan csökkenteni.

A program az előzményprojektek tanulságai alapján a fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosítja a szolgáltatások egyes elemeit, mint például: álláskeresési tanácsadást, a kulcsképességek fejlesztését, szociális ügyintézést. Kifejezetten fókuszál a családi kapcsolatok helyreállítására a fogvatartott közvetlen környezetének bevonásával, így csökkentve a társadalmi kirekesztődés mértékét, elősegítve a befogadásra alkalmas környezet megteremtését (ilyen elem például a családbarát látogatóhelyiség kialakítása).

A tanácsadók Egyéni Fejlesztési Tervet készítenek a bevont fogvatartottakkal, melyben a következő szolgáltatások szerepelhetnek:

- Kompetenciafejlesztő foglalkozás;
- OKJ szakképzés, rész-szakképzés, egyéb betanító képzés;
- Életvezetési tanácsadás;
- Pályaválasztás, pályaorientáció;
- Álláskeresési tanácsadás;
- Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása;
- Szociális- és gyámügyi ügyintézés;
- Segítő beszélgetés;
- Önsegítő csoport;
- Resztoratív érzékenyítő csoportfoglalkozás.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószám, a „Fogvatartottak reintegrációja" című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebben a TEtt-program oldalán olvashatnak további információkat!