Branyiczky Márk tű. ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és Tóth Gábor bv. ezredes, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka 2017. június 20-án több, főként általános feladatok ellátására kiterjedő együttműködési megállapodást írt alá.

A megállapodás többek közt a katasztrófavédelmi helyzetekben való együttműködésre, a személyi állomány erre való felkészítésére, különféle katasztrófavédelemmel kapcsolatos mérések, gyakorlatok elvégzésére, szállítási feladatokban való közreműködésre, valamint a szakmai munkát segítő hatékony információcserére terjed ki.

Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön