A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér között immár egy éve sikeresen zajló, közös digitalizálásról szóló együttműködési megállapodás kibővülni látszik az Országos Széchényi Könyvtár partnerségével, erről a szándékról született szóbeli egyezség a felek között április 12-én, a győri bv-intézet tárgyalójában. A részletes tervek még kidolgozásra várnak, ami viszont bizonyos, hogy a közös projekt nyomán mindenképpen „a köz számára elérhető tartalom” születik majd.

Egy évvel ezelőtt írt alá közös digitalizálásról szóló együttműködési megállapodást a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint az Összefogás a Börtönügyért Egyesület. A Mihály Attila bv. ezredes, a győri börtön parancsnoka, valamint dr. Horváth Sándor Domonkos, a megyei könyvtár igazgatója által kezdeményezett projektpartnerség kiváló alkalom mindkét intézmény számára arra, hogy gyűjteményeiknek papíralapú dokumentumai a „cseremunkák” következtében digitalizálásra kerüljenek.

A győri bv.intézet és az Országos Széchényi Könyvtár között gyakorlatilag azonos jellegű együttműködés folyik immár 7 évre visszamenőleg, melynek következményeként mind a börtönügyi szakirodalom, mind az ismeretterjesztő és a börtönlakókhoz szóló művek sikeresen feldolgozásra kerültek. Az 1950-es évek végétől létező börtönújság digitalizálásával kapcsolatban a méretbeli problémák miatt született megállapodás tavaly a börtön és a megyei könyvtár között. Ez a két-két műhelymunka látszik most összekapcsolódni egy hármas partnerséggé, melyek mellett a felek az április 12-i megbeszélésen tettek szóbeli szándéknyilatkozatot.

Fotó:Gy-M-S Megyei Bv. Intézet

Ahogyan a találkozón Mihály Attila bv. ezredes elmondta, „a könyvtárral való digitalizálási együttműködés lehetőségei gyakorlatilag végtelenek”. Mindenekelőtt azonban adódik a kérdés: a büntetés-végrehajtási intézménnyel történő könyvtári kooperáció, a digitalizálás folyamatának fogvatartottakkal történő munkavégzése nem vet-e rossz fényt a kulturális közintézmények megítélésére? Magyarországon sajnos a legtöbbször a kellő információk hiánya előítéleteket és ellenérzéseket szül, az aggodalom fő oka mindenképpen ez. Pedig az együttműködés megvalósulása a börtön oldaláról a reintegrációs törvényi előírások szellemében, azok tevékenységeinek struktúrájába illeszkedve történik, a könyvtárak szemszögéből pedig „a projekt remek külső erőforrás-mozgósítás a könyvtári világon belül” – ahogyan Moldován István, az OSZK E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának osztályvezetője fogalmazott. Hasonló kooperációkra a fejlett nyugati országokban régóta van már példa, ezeknek az útjait is keresik most a bv-intézménnyel.

„Fontosnak érezzük az ügyet, nyitottak vagyunk ezzel kapcsolatban, vannak már ötletek, tervek, irányok, melyek kiváló együttműködésre nyithatnak kaput” – mondta el a megbeszélésen dr. Tüske László, az OSZK főigazgatója. A fogvatartottak nagy mennyiségű, gyorsan digitalizálható állományok bevitelében tudnának mindenképpen segíteni, ugyanakkor további, a dokumentumok feldolgozásával kapcsolatos lépések sem zárhatók ki a részükről. Lengyel Adrienn, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese az intézmény képviseletében számolt be a jelenlévőknek a közel egy éve folyamatosan zajló, kölcsönös digitalizálás pozitív tapasztalatairól, melyek csak még jobban megerősítik a tervezett kooperáció várható eredményességét. Mihály Attila a reintegrációs cselekedetekbe beilleszthető tevékenységről elmondta, a digitalizálás a fogvatartottak napi rutinján túli szabadidős elfoglaltság, amely önkéntes jelentkezés útján végezhető. Ezzel a tevékenységgel pedig feltétlenül a köz számára elérhető tartalom születik.

A tervezett együttműködés további lehetőségeiről Mihály Attila példaként említette, hogy vannak olyan pályázatok, amelyek a fogvatartottak és a bv-intézmény számára díjazással járó munkákat biztosítanak. Ennek nyomán a felek arra jutottak, hogy nem elképzelhetetlenek pénzügyi megbízásos tervek sem, hiszen az Országos Széchényi Könyvtár 12 milliós nagyságrendű dokumentumállománnyal rendelkezik, amelynek egyes részei a lehetőségek szerint digitalizálhatók lehetnének. Ráadásul egy ilyen projektben nem tudományos szempontú, hanem az (érték)megőrzés tekintetében „kötelező jellegű” digitalizálási munkák is elvégzésre kerülhetnének.

Az eredményes megbeszélés végén az együttműködési szándék tekintetében közös álláspontra jutó felek megállapodtak abban, hogy a győri megyei könyvtár tapasztalatait kikérve, a helyi közgyűjteményi intézménnyel együttműködve hamarosan a tervezési fázisba lép ez a Magyarországon szinte egyedülálló ilyen jellegű kooperáció.

Szilvási Krisztián, Győri Szalon

A cikk az alábbi linken is elérhető: http://gyoriszalon.hu/news/9260/66/Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-sz%C3%A1nd%C3%A9k-dokumentumok-digitaliz%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1ra-a-gy%C5%91ri-b%C3%BCntet%C3%A9s-v%C3%A9grehajt%C3%A1si-int%C3%A9zet-%C3%A9s-az-Orsz%C3%A1gos-Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-k%C3%B6z%C3%B6tt