A projekt célja, hogy a büntetés-végrehajtás korszerű rendszertechnológiai megoldással váltsa ki a jelenleg magas működési kockázattal és indokolatlanul magas üzemeltetési-fenntartási költséggel működő elavult alkalmazásrendszereit, illetve az intézetek/intézmények az informatikai rendszerek tekintetében csak mennyiségben különbözzenek egymástól, minőségi, funkcionális teljesítménybeli eltérés ne legyen. További cél, hogy a büntetés-végrehajtással együttműködő közigazgatási szervek, nyomozó hatóságok és bírói szervek közvetlen, on-line módon legyenek képesek a törvényi felhatalmazásuknak megfelelő adatokat lekérdezni, ügymenetükben felhasználni.

Operatív Program: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
A projekt teljes költségvetése: 1.232.500.000,- Forint
Irányító hatóság:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság
Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Projektgazda: Belügyminisztérium


A projekt bemutatása

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évi akciótervében nevesített, a „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban szervezetfejlesztési program” részeként megvalósuló informatikai rendszerfejlesztés lehetőséget biztosít a büntetés-végrehajtás szervezetének az informatikai rendszer korszerűsítésére, a törvényben meghatározott szolgálati feladatok maradéktalan és hatékony ellátását biztosító célalkalmazások fejlesztésére.

Az informatikai rendszer megújítására vonatkozó pályázatot – az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal közös konzorciumi partnerségben – 2009. augusztus 17-én benyújtottuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (továbbiakban: NFÜ).

A pályázati eljárás során az NFÜ ún. közreműködő szervezetet vesz igénybe, amely az EKOP esetében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: VÁTI). A konzorcium a tisztázó kérdésekre rövid határidőkkel válaszolt, de a forrás megítélésére vonatkozó döntés ennek ellenére is 2010. február 22-én született meg.

Az NFÜ a támogatási forrást 1.232.500.000,- Forint értékben ítélte meg a pályázati célok megvalósításához. A számunkra kedvező döntést követően a VÁTI és a konzorcium támogatási szerződéses eljárása indult el, amely 2010. április 30-án az EKOP-1.1.6-2009-0001. támogatási szerződés megkötésével zárult.

A fejlesztés során meghatározó szerepet tölt be a fogvatartotti rendszer – FŐNIX - korszerűsítése, új rendszertechnológiai alapokra helyezése, funkcionális bővítése, illetve a társszervekkel, együttműködőkkel való on-line adatszolgáltatási képesség kialakítása. A célalkalmazás fejlesztés a több életcikluson túl amortizálódott eszközparkon, alacsony hatásfokkal működő helyi hálózati környezetben nem valósítható meg eredményesen, így a fogvatartotti rendszer megújítása az informatikai környezet gyökeres megváltoztatását is feltételezi.


Az EKOP-1.1.6 projekt a következő fejlesztések megvalósítására irányul:


Alkalmazásfejlesztés

 • A jelenlegi fogvatartotti alrendszer korszerűsítése, rendszertechnológiai megújítása, funkcionális bővítése. Ezek a bővítések elsősorban olyan jogszabályok által előírt tevékenységek támogatására terjednek ki, amelyek a jelenlegi rendszerben - elsősorban rendszertechnológiai okokból - nem megvalósíthatóak, ezek a következők: letétkezelő modul, foglalkoztatási modul, élelmezési modul, fogvatartottak biometrikus azonosítása (fényképkezelő) modul, egészségügyi modul, társszervek on-line lekérdezése modul, statisztikai és vezetői funkcionalitást biztosító modul.
 • Humán erőforrás adminisztráció alrendszer korszerűsítése, funkcionális bővítése. Ez a rendszer egy általános személyügyi rendszer követelményein túl meg kell, hogy feleljen a büntetés-végrehajtási szervezet speciális igényeinek is, ennek alapján a következő modulokból fog felépülni: személyügyi modul, szolgálatszervezési modul, fegyelmi modul, egészségügyi-, fizikai-, pszichikai állapotfelmérés nyilvántartása modul


Lokális hálózatok (LAN) konszolidációja

A felhasználói igények kiszolgálhatóságának alappillére a lokális hálózatok korszerűsége. Ez a hálózati rendszer valósítja meg egy telephelyen belül a felhasználók közötti kommunikációt, a központi erőforrások elérhetőségét. A ma elérhető legmodernebb technológia bevezetését célozzuk meg, ugyanakkor a források optimális felhasználhatósága mellett minimális célként az UTP Cat5e 100 Mbit/sec strukturált kábelezést alakítjuk ki valamennyi intézetünkben. A fejlesztés során prioritást élvez a gerinchálózatok kialakítása. Összességében országos szinten 5000 hálózati végpont kiépítése, az aktív hálózati elemek cseréje, illetve központi rendezők kialakítása a cél.


Központi és intézeti szerver és munkaállomás konszolidáció

 • Központi gépterem szükségáramforrás (aggregátor)
 • A BVOP központi gépterem szerverpark és disk alrendszer fejlesztése során elsődleges célunk a magasabb szolgáltatási szint, a rendelkezésre állás, illetve a megfelelő méretű tárterület biztosítása, mindezt adatbiztonsági megfontolásból hibatűrő, redundáns technológia alkalmazásával tervezzük megvalósítani.
 •  Intézetenként 4-5 szerver számítógép beszerzését tervezzük, melyek a követekző funkciókat valósítják meg:
  • infrastruktúra szerver
  • file és nyomtató szerver
  • alkalmazás szerver
  • adatbázis szerver
  • esetleges további szerver (vírusvédelem, update, további alkalmazások)
 •  Az intézeti szerverparkok biztonságos működés érdekében mentő és archiváló rendszer illetve szünetmentes technológia alkalmazása is a projekt részét képezi.
 • Munkaállomás konszolidáció: a nagyrészt amortizálódott, elavult terminálok, és számítógépek helyett 1500 db munkaállomás beszerzésére biztosít lehetőséget a projekt. A terv szerint ebből 1200 db vékony kliens, és 300 db asztali számítógép kerül a rendszerbe.
 • Nyomtatókonszolidáció: intézetenként 1 db nagy teljesítményű hálózatban használható munltifunkciós készülék.
  Rendszergazdai és mentori képzés
 • A felhasználók képzése a FŐNIX rendszer használatára mentori rendszerben történik
 • A rendszergazdák szakképzése turnusos rendszerben saját oktatótermekben három helyszínen történik.