A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2018. szeptember 7-én rendezték meg a Szent Adorján-napi ünnepséget.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2018.09.07-én került megrendezésre a Szent Adorján-napi ünnepség.  A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási szervezet napja, szeptember 8-a alkalmából kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát adományozta Hatoss Zsolt bv. alezredesnek, az intézet informatikai osztályvezetőjének. Helyi szinten az intézet parancsnoka tíz fő személyi állományú tag kimagasló munkáját ismerte el. Ajándékutalvány jutalomban részesült:

Kollerné Simon Bernadett bv. őrnagy gazdasági vezető helyettes, Hegedűsné Cseter Renáta bv. százados pénzügyi csoportvezető, Péterné Nagy Viktória c.bv. főhadnagy reintegrációs tiszt, Kőnig Attila bv. törzszászlós mb. biztonsági tiszt, Bőhm Károly c.bv. főtörzsőrmester mb. biztonsági felügyelő, Dobos Péter c.bv. főtörzsőrmester gépjárművezető, Maticsák József c.bv. törzsőrmester gépjárművezető, Szarvas Szilárd c.bv. törzsőrmester gépjárművezető, Kőnig Zsolt őrmester mb. műhelyvezető, Rácz Ádám őrmester biztonsági felügyelő.

Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet