Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal szervezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományának zarándoklatát május 31-én a Mátraverebély-Szentkúton lévő kegyhelyen.

A tavalyi évben megrendezett első Országos Fogvatartotti Zarándoklat sikerén felbuzdulva döntött úgy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP), hogy idén a személyi állomány számára is biztosítani kívánja a lehetőséget a vallási zarándoklathoz. Hajdú Miklósnak, a sátoraljaújhelyi fegyház börtönlelkészének és egyben az esemény főszervezőjének köszönhetően huszonnégy bv. intézetből összesen közel 140 dolgozó vett részt a zarándoklaton, akik között volt tiszthelyettes és főtiszt is.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Kálmán Peregrin atya, a mátraverebély-szentkúti kegyhely igazgatója köszöntötte a zarándokokat, majd köszöntését követően Sipos János alezredes, a BvOP Humán Szolgálatának főosztályvezetője szólt az egybegyűltekhez. Beszédében kihangsúlyozta, hogy – a büntetés-végrehajtással kapcsolatos munkák nap mint nap sok lemondással, önfeladással járnak; mégis, e küzdelmes, feszültségekkel terhes feladatokat emberséggel, tisztelettel, a felebaráti szeretet szellemében kell ellátnunk, s ez magasabb rendű helytállást, nemes lelkületet kíván meg. Hiszen, ahogyan a fogvatartottak reintegrációja a társadalomba, a börtönlelkészeink által végzett hitéleti nevelés a lélek mennyei otthonába történő visszatérést készíti elő, s ha ezen, közös víziónk egymás mellett, kéz a kézben zarándokol, éppen olyan, mint az imádságra összesimuló kéz. Ebben a közös szolgálatban ad lelki segítséget a zarándoklat is – mondta el az alezredes.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.A zarándoklat a szentkúti kegytemplomban megtartott szentmisével folytatódott, amelynek Bíró László püspök volt a főcelebránsa. A püspök kihangsúlyozta a mise kezdetén, hogy – az együttlétünk történelmi esemény, hiszen hazánkban első alkalommal kerül sor a börtönben dolgozók zarándoklatára. Tisztelettel, alázattal állok itt azok előtt, akik az egész nemzet biztonságát szolgálják, mert ránk vigyáznak azáltal, hogy őrzik a börtönben lévő elítélteket, akik számára ugyanakkor életteret biztosítanak – folytatta Bíró László.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Bíró püspök elmesélte élményét a tavalyi fogvatartotti zarándoklattal kapcsolatban az egybegyűltek számára, az egyik fogvatartotti zarándok szavait idézte, aki azért is érezte jól magát Szentkúton, mert ott emberszámba vették, szó szerint: embernek nézték őt. Bíró László szerint – ők is Isten képmásai, úgy kell rájuk tekintenünk, mint Jézus a farizeusok által elé hozott házasságtörő asszonyra. Ferenc pápa ezt így fogalmazta meg: a történteket igazsággal, a személyt irgalommal közelítve meg – mondta el.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.A szentmisét egyébként Horváth Enikő Sára alezredes, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön tisztjének énekes-kísérete követte végig, majd Butsy Lajos sopronkőhidai börtönlelkész beszélt a megjelenteknek az ünnepről. A zarándoklat délutánján Kálmán Peregrin atya ismertette a jelenlévőknek a kegyhely történetét, majd csoportos beszélgetések következtek, papok, lelkészek vezetésével, amelyen javarészben Bíró László püspök válaszolt a kegytemplomban feltett kérdésekkel kapcsolatban, illetve mondta el gondolatait, a felmerült témákról.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.A diskurzus egyik témája a kötelezettségek, kötöttségek mellett megélhető szabadság volt. Bíró László rámutatott – az életben minden feladat egyben kötöttséget is jelent. Saint-Exupery-t idézte, aki az Éjszakai repülés című művében felvetette: Szabad-e a végtelen sivatagban álló ember, hiszen övé az egész homoktenger? Nem, csak abban a pillanatban lesz szabaddá, ha valaki megmutatja neki az oázis felé vezető utat, s ő dönt, hogy elindul – zárta a gondolatsort.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Nagy Imre szolnoki börtönlelkész és L. Molnár István, a református börtönmisszió vezetője arra buzdította a jelenlévőket, hogy beszéljenek kollégáiknak a zarándoklatról, meséljék el nekik az ott tapasztalt élményeiket, hiszen ez jelentheti a majdani találkozók jövőjét.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Győri Levente, a Humán Szolgálat osztályvezető alezredesének gondolataival zárult az esemény, aki kiemelte a zarándoklat jelentőségét a személyi állomány körében, megköszönte a szervezők, résztvevők munkáját, valamint tolmácsolta a zarándokok felé azt az elköteleződést, amely a hagyományteremtő szervezés folytatása felé mutat.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Végül mind a zarándokok, mind pedig a szervezők egyetértettek abban, hogy elkötelezettek a zarándoklat jövőbeni folytatásában Mátraverebély-Szentkúton.