A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, november 16-án „Emberközpontú tudomány” címmel tartották meg a Magyar Tudományos Akadémián azt a konferenciát, melyet a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály szervezett.

Fotó: BvOP Kommunikációs FőosztályA rendezvény levezető elnöke prof. dr. Vókó György, a Magyar Tudományos Akadémia Bv. Albizottságának elnöke és az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a tavalyi rendezvényt követően ismét az Akadémia falai között ülésezhetnek. Megnyitójában az emberközpontú igazságszolgáltatásnak való megfelelést és az elmélet és a gyakorlat közötti szoros együttműködés kimunkálását nevezte a legfontosabb feladatnak.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese egy Nelson Mandela idézettel kezdte előadását, majd ismertette a közelmúltban hazánkat ért nemzetközi hatásokat és következményeket, különös tekintettel a túltelítettség problémájára. Elismeréssel szólt ezzel kapcsolatban a férőhelybővítési programról, a reintegrációs őrizet jogintézményéről, a büntetés-végrehajtás telítettség kiegyenlítő kezdeményezéséről. A törvényes bánásmódot a jogállami végrehajtás alfája és ómegájának nevezte, majd hangsúlyozta, hogy a büntetés-végrehajtás megfelel a jogszabályokban előírtaknak és a nemzetközi jogi normáknak egyaránt, hiszen munkáját a szakszerűség és jogszerűség jellemzi.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese kiemelte, hogy a közvélemény figyelme egyre inkább a fejlődő és megújuló börtönökre és az őket működtetőkre irányul, amely nagy lehetőség a szervezet számára. Nagy lehetőség, amely segítségével a büntetés-végrehajtásnak lehetősége van bemutatni sokszínűségét és jelentős szakmai sikereit: a börtönökben zajló oktatást és képzést, a kötelező munkavégzés pozitív hatásait, a reintegrációért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, hogy a szervezet jó irányba halad ezen a téren.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály
Kovács Mihály bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője adatokkal is szemléltette a korábban elhangzottakat: az oktatás és a munkáltatás legfontosabb számainak ismertetése mellett, a közelmúlthoz képest történt változásokat és azok szükségességét is bemutatta. Szót ejtett többek között a büntetés-végrehajtás céljait támogató EFOP programról, a bv. pártfogó felügyelők reintegrációban betöltött szerepéről, vagy a speciális fogvatartotti csoportok kezelésének sajátosságairól.

Fotó: BvOP Kommunikációs FőosztálySomogyvári Mihály bv. alezredes, a BvOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet vezetője a Prediktív mérőeszköz bevezetésének tapasztalataiba avatta be a hallgatóságot. A kockázatkezeléssel kapcsolatos nemzetközi kitekintést követően ismertette a hazai fejlesztésű szoftveres rendszert és az eddigi eredményeiket.

Fotó: BvOP Kommunikációs FőosztályA konferenciát Dr. Barabás Andrea Tünde, a Nemzeti közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjének előadása zárta, melynek témája a büntetés végrehajtás során alkalmazott resztoratív módszerek alkalmazása volt.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály