2018. szeptember 13-16. között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalkorúak Regionális Intézete adott otthont Európa első olyan börtöncursillojának, amelyet fiatalkorú fogvatartottaknak tartottak. A rácsok mögötti lelki tanfolyamon 15 együttműködő, szabálykövető fiatalkorú vehetett részt. A Szirmabesenyőn büntetésüket töltő fiataloknak megtartott foglalkozás nagyban hozzájárul a büntetés-végrehajtás egyik fő céljához, a reintegrációhoz.

A háromnapos lelkigyakorlaton a fiatalkorú fogvatartottak megismerhették az evangélium tanításait, betekintést nyerhettek a vallás filozófiai és történeti hátterébe, előadások, beszélgetések és közös imák segítségével kerülhettek közelebb a Biblia szellemiségéhez. A börtöncursillon részt vevő elítéltek a foglalkozások idejére még külön zárkába is kerültek, hogy az elmélyülést ne zavarják a börtönbeli élet adottságai. A cursillot elvégző fogvatartottak így pozitív példát állíthatnak a többi elítélt elé, a foglalkozást követően pedig társaiknak is továbbadhatják a hallottakat, tapasztaltakat.

Fotó: BvOP

A cursillo egyházi lelkiségi mozgalom, egyike a legelső ilyen jellegű világi kezdeményezéseknek. Elnevezése spanyol eredetű, mely magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. A cursillo segítségével a vallásosak, de az egyháztól távol lévők, is elmélyülhetnek a hit tanításaiban, a börtönben végzett foglalkozások módszere pedig szervesen illeszkedik a fogvatartottak eredményes reintegrációjához. A lelkigyakorlat elvégzői a tapasztalatok alapján nem válnak visszaesővé, sokan a szabadulás után a civil cursillos közösségek segítségével munkát találnak és vissza találnak a társadalomba, illetve nemcsak közvetlen lakóhelyükön, hanem más környezetben is képesek a beilleszkedésre. Ráadásul a börtöncursillo hatására megtért rabok szabadulásukat követően családjukat is elviszik a templomba, így azok is megismerhetik az evangéliumot, akikhez az egyház másképpen sosem tudott volna eljutni. Az első magyarországi börtöncursillot 2014 decemberében a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben rendezték meg, két évvel később, 2016 júniusában, a kalocsai börtönben Európa első női börtöncursillóját is megtartották.

Fotó: BvOP

A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése. Ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. A négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – jelenleg 35 börtönlelkésze végzi egyházi irányítás és felügyelet alatt, ökumenikus szellemben tevékenységét a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben, amelyek mindegyikében biztosított a szabad vallásgyakorlás. A fogvatartottak lelki egyensúlyának kialakulását, fejlődését évek óta fogvatartotti programokkal, országos bibliavetélkedővel, imanapokkal, szentmisékkel, csoportfoglalkozásokkal, zenés és családi istentiszteletekkel is segítik a rácsok mögött. A hit, a vallás a fogvatartottak életében kapaszkodót, reményt és megnyugvást jelent, amely segíti emberi méltóságuk megőrzését.

 Fotó: BvOP