Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnoka értékelte az elmúlt év szakmai tevékenységét.Foglalkoztatás, önfenntartás

A társadalomban még mindig élnek bizonyos sztereotípiák a fogvatartottak börtönökön belüli tevékenységével kapcsolatban, a valóságban azonban jelenleg több mint 10 ezer fogvatartott foglalkoztatását biztosítja a büntetés-végrehajtás - ők vagy munkát végeznek vagy tanulnak -, mely az állampolgárok jogos elvárása. A fogvatartottak foglalkoztatásában elért eredményeink példaértékűek Európa-szerte, a szabadulás utáni társadalmi visszailleszkedés azonban nem megy munkahely nélkül, amelyhez képzettség, szakma kell. Ezért az értékelt időszakban uniós és hazai forrásokból hiányszakmák oktatásával a szabadulás után is hasznosítható tudást adott a szervezet az elítélteknek. Cél, a jelenlegi 88%-os foglalkoztatás bővítése és a börtönök önellátásának fokozása.

Az elmúlt évben sokat tettünk az intézetek önellátásának megteremtéséért is.
A fogvatartottak ruházatát teljes egészében a gazdasági társaságok állítják elő, ugyanígy gazdaságaink megtermelik azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyek a belső ellátáshoz nélkülözhetetlenek. A megtermelt gabonából és növényekből a belső ellátás mellett szabadpiacon is megjelentek gazdasági társaságaink. A fennmaradó mennyiségből még külső értékesítésre is jut, mely szintén hozzájárul az intézményi fenntartáshoz.

Új börtönök, új kollégák

Az elmúlt évünk - az alapfeladatok ellátása mellett - a jelentős és innovatív fejlesztések előkészítéséről, megvalósításáról is szólt.
A közvélemény előtt már ismert, hogy 2018 nyaráig nyolc új, az európai normáknak megfelelő, korszerű börtön fog felépülni Magyarországon.
Ez a magyar büntetés-végrehajtás évtizedes problémáját oldja meg, hiszen 2018 után már nem lesznek túltelített börtönök hazánkban. Befogadási kapacitásunk ugyanis így több ezer férőhellyel bővül.
A Kunmadarason ezer, Békésen, Hevesen, Komádiban, Ózdon, Kemecsén, Csengerben és Komlón pedig ötszáz ember elhelyezésére szolgáló börtönök építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások jelenleg is zajlanak.
De addig sem tétlenkedtünk, hiszen a tavalyi évben az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, a Márianosztrai és a Váci Fegyház és Börtönben további férőhelyeket adtunk át, amely 150 további helyet jelentett.
Az új intézetek építése mellett gondolnunk kell azok zökkenőmentes működtetésére is, mely komoly igényeket támaszt jól képzett munkaerő tekintetében. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy 2500 ember számára teremtünk munkalehetőséget. Nekik a rendvédelmi életpálya bevezetésével rugalmas előmeneteli rendszert, tervezhető és kiszámítható karrierlehetőséget kínálunk. A jelentősen megemelt bérekkel pedig törvény által garantált a hosszú távú egzisztenciális biztonság.

Fotó: BvOP
Napjainkban a büntetés-végrehajtási életpálya egyre népszerűbb a fiatalok körében. Ez annak köszönhető, hogy egyre hatékonyabban szólítjuk meg a pályakezdő, és az idősebb korosztály munkakeresőit egyaránt.
Az elmúlt évi hatékony toborzó tevékenységünk eredménye, hogy a jelentkezők száma mára meghaladta a 4500 főt. A kiválasztási eljárás továbbra is folyamatosan zajlik, hiszen csak a meghatározott feltételeknek megfelelni tudó jelentkezők kerülhetnek be a képzési rendszerbe, és lehetnek majd büntetés-végrehajtási felügyelők.
A szakma társadalmi elfogadottságát, presztízsének növekedését bizonyítja, hogy a hozzánk jelentkezők egyharmada diplomával rendelkezik.
A leendő 2500 munkatársunk közül 476 fő kiképzését ez év januárjában megkezdtük a Nyíregyházi Egyetemen létrehozott Képzési Centrumban és a BV Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában. A toborzás és a képzés természetesen folytatódik ebben az évben is, várjuk a további jelentkezőket.

A felújítási, korszerűsítési beruházások

Fogvatartotti munkaerő bevonásával a felújítási, korszerűsítési beruházások is folytatódtak a 2016. év folyamán a börtönökben. A Budapesti Fegyház és Börtönben egy minden igényt kielégítő korszerű felszereltséggel bíró konyha került átadásra, mely ellátást biztosít a személyi állomány és a börtönben elhelyezett fogvatartottak mellett az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet számára is. A Szegedi Fegyház és Börtönben korszerű biztonsági ajtók kerültek a 130 éves zárkaajtók helyére, míg a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben jelentős mértékű zárkafelújítás zajlott.
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehatási Intézet telephelyén új konfekcionáló üzem, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában pedig új higiénikus mosoda kezdte meg működését. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának Újhegyi úti telephelyén pedig a melegítő konyha és a büfé újult meg. A szállítási feladatokat 63 darab új fogvatartotti szállítójármű segíti, melyek egyedi kialakítású gépjárművek a legmodernebb, környezetkímélő és csökkentett károsanyag-kibocsátású motorral üzemelnek. A beruházások jelentős részében a fogvatartotti munkáltatás illetve a bv. gazdasági társaságai is szerepet kaptak.
Az év során a szervezet pénzügyi helyzete stabil volt, az évet tartozás nélkül zárta.

Fotó: BvOP

Reintegráció és jóvátétel

Hatékonyan működik a börtönök zsúfoltságát is csökkentő reintegrációs őrizet. Bevezetése óta több mint 700, a társadalomra kevésbé veszélyes bűnelkövető élhetett a lehetőséggel, hogy szabadságvesztésük utolsó maximum hat hónapját otthonukban, távfelügyeleti eszközzel töltsék. Jelenleg 197 elítélt van reintegrációs őrizetben. 2017. január 1-jétől még szélesebb körben nyílik lehetősége a fogvatartottaknak arra, hogy igénybe vegyék a jogintézményt és az őrizet időtartama is növekedni fog, segítve a visszailleszkedést a családba, a munkakörnyezetbe, a társadalomba, és nem utolsó sorban csökkentve a börtönök telítettségét.
A reintegráció fontos eleme a jóvátétel. Tavaly decemberben országos jóvátételi programot indított a büntetés-végrehajtás. Ebben 29 hazai börtön félezer fogvatartottja vett részt, akik az adományaik mellett, kórházakat, óvodákat, iskolákat, gyermek- és idősotthonokat újítottak fel.

Fogvatartottak kártalanítása

Európa más országaihoz hasonlóan Magyarország is érintett az Emberi Jogok Európai Bírósága által lefolytatott kártérítési eljárásokkal kapcsolatban.  Magyarországot Strasbourg 101 esetben marasztalta el, eddig közel 500 millió Ft kártérítésre kötelezve. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt folyamatban lévő, a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek elhelyezési körülményeivel kapcsolatos beadványokban olyan döntés született, mely szerint a nemzetközi bíróság azok elbírálását felfüggeszti.
Ennek oka, hogy 2017. január elsejétől a magyar jogszabályi háttér megváltozott. Az új szabályozás lehetővé teszi az elhelyezési körülmények miatti panasz és kártalanítás lefolytatását a magyar jogrendszerben is.
Az értékelt időszakban a fogvatartotti létszám változása nem volt számottevő, az átlagtelítettség az év egészét tekintve 131% körül mozgott.

A fogvatartottakat érintő rendkívüli események

A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett súlyosabb események számának csökkenő tendenciája megmaradt. Javult a helyzet a fogolyszökések vonatkozásában is, mivel ezek száma az előző évi háromhoz képest egyre csökkent.
A 2016-os évben a büntetés-végrehajtás munkatársai összesen 1459 darab illegális mobiltelefont találtak intézkedéseik során. Az elmúlt időszakban a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka több belső vizsgálatot is elrendelt, mivel előfordult, hogy az ellenőrzések ellenére néhány fogvatartotthoz olyan eszköz is bejutott, amely képrögzítésre, illetve internetes kommunikációra is alkalmas volt.
Nincs könnyű dolgunk, hiszen a fogvatartottak, illetve hozzátartozóik folyamatosan, a legváltozatosabb módokon tesznek kísérleteket az ellenőrzés kijátszására. Így nem ritka, hogy élelmiszerekbe töltve, borotvahabos dobozba, konzervdobozba, cipőtalpba rejtve próbálnak bejuttatni készülékeket.
A büntetés-végrehajtás munkatársaival szemben elvárás, hogy maradéktalanul tartsák szem előtt a hatályos jogszabályokat. A rendkívüli események körülményeit minden esetben részletes és alapos kivizsgálás követte, a következmények egyetlen esetben sem maradtak el és maradnak majd el a jövőben sem!

Fotó: BvOP

Kommunikáció

Kidolgoztuk a szervezet kommunikációs koncepcióját, amelynek központi eleme a nyitás. Szeretnénk a nehéz, sokrétű, ugyanakkor kifejezetten változatos munkánkból az embereknek minél többet megmutatni. Szeretnénk reális képet adni magunkról.

2017. évi feladatok

2017-ben is sok feladat vár a szervezetre, melyek között számos innovatív elgondolás kap helyet. Fő feladat lesz a tervezett börtönök építésének megkezdése, és a szükséges ütemezés megvalósítása. Hasonlóan fontos, hogy az eddigieknél is jelentősebb eredményeket érjünk el a munkáltatás, ezzel együtt az intézetek önellátásának megteremtése terén, csökkentve a társadalomra háruló terheket. És mindent meg kell tenni azért, hogy a kialakított új típusú kommunikációnk pedig alkalmas legyen arra, hogy a közvélemény naprakészen követhesse munkánkat, eredményeinket.