A szervezet Évkönyve az adott időszak szakmai tevékenységének értékelését, meghatározó eseményeit, statisztikáit és az év krónikáját tartalmazza magyar és angol nyelven.

A szervezet aktuális évkönyve:

Évkönyv 2017

Impresszum

Kiadja a Büntetés-végrajtás Országos Parancsnoksága
Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Kiadásért felelős személy:
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok

A kiadvány megjelenéséért felelős vezető:
Dr. Bodó Bernadett bv. ezredes, hivatalvezető

Főszerkesztő:
Várkonyi Zsolt Kristóf