Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentelte fel a Szent Lénárd ferencesről elnevezett új börtönkápolnát december 22-én.

A karácsony előtti ünnepélyes alkalmat Nagy István bv. ezredes, intézetparancsnok nyitotta meg, aki beszédében elmondta, hogy a fogvatartottak vallásgyakorlására mostantól sokkal kulturáltabb kereteket tudunk biztosítani, mint eddig.

Forrás: SMBV Intézet

Kiemelte, hogy a keresztút lett a helyiség egyik meghatározó eleme, amely Jézus szenvedésének tizennégy stációját mutatja be. Az egységes stílusban készült képeket az intézetben lévő egyik tehetséges elítélt festette meg, aki  alkotásait az intézetnek ajánlotta fel.

Forrás: SMBV Intézet

A kápolnában helyet kapott az adományként érkezett új oltár is, amelyet Meiszterics László készített Lukácsi Géza börtönlelkész közreműködésével.

Forrás: SMBV Intézet

A megyéspüspök, köszöntőjében hangsúlyozta, hogy örömmel tett eleget a meghívásnak, mivel a vallásgyakorláshoz méltó helyiség kialakítását ő is hiánypótlónak tartja.

Forrás: SMBV Intézet

Beszédét a kápolna felszentelése, majd az ünnepi szentmise követte, amelyen Lukácsi Géza, az intézet lelkésze segédkezett. A püspök reményei szerint minél többen fogják látogatni majd az új kápolnát, továbbá hisz abban, hogy az a hit és imádság helye lesz a jövőben. Útravalóul elmondta, hogy a szorongás és félelem a belső rácsok lebontásával szüntethető meg, a valódi szabadsághoz, lelki egészséghez pedig Istenen keresztül juthatunk el.

Forrás: SMBV Intézet

A rendszerváltást követő időszakban kialakított régi kápolnát 1999-ben szentelték fel, 2000. szeptember 15-től pedig elkezdődött a börtönlelkészi szolgálat Kaposváron. A helyiség – más közösségi tér hiányában – több funkcióval működött egészen a tavalyi évig, amikor lehetőség nyílt a börtönépület tetőterében két, teljesen új terem kialakítására, amelyet az intézet pályázati forrásból tudott megvalósítani.

A kápolna névadója a XVIII. században élt Szent Lénárd ferences lelkipásztor, aki több mint negyven éven át szolgált Itáliában népmisszionáriusként.