Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, Fogvatartottak reintegrációja című projekt nyitókonferenciáját 2017. március 28-án rendezték meg a Belügyminisztériumban.

Tóth Judit, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály főosztályvezetője nyitóbeszédében elmondta, hogy a projekt előzményei közel tíz éves múltra tekintenek vissza. A korábbi tapasztalatokra építve, a Fogvatartottak reintegrációja című projektben a fogvatartottak számára komplex szolgáltatáscsomagot biztosítunk. Ennek keretében a program teljes ideje alatt 4000 fogvatartottnak nyújtunk humánszolgáltatásokat (ez a fogvatartottak közel ötöde), közülük 1800-an vehetnek részt kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1000 fő pedig piacképes szakmát szerezhet. A projekt új eleme, hogy a 1000 hozzátartozó számára is komplex szolgáltatási rendszert biztosítunk.

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, előadásában elmondta, a büntetés-végrehajtási intézetekben dolgozó személyi állománynak jelentős mértékben marginalizálódott fogvatartotti populációval kell dolgoznia, hiszen a fogvatartottak iskolai végzettsége és munkatapasztalata jelentősen alacsonyabb az országos átlagnál. Ilyen hátrányos szociális helyzetben lévő rétegnél pedig fokozott figyelmet kell fordítani a visszailleszkedést elősegítő képzésekre, foglalkoztatásra.
A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a fogvatartottak – támogatással – már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre.
Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, biztonsági szolgálatvezető kiemelte, hogy az előzményprojektek tanulságaként az EFOP programelemei között hangsúlyos a befogadó, a szabadultat motiválni képes környezet megteremtése. Ezért a munkaerőpiaci és más humánszolgáltatások a fogvartartottak hozzátartozói számára is elérhetővé váltak. A szabadulás utáni beilleszkedést segíti elő a 23 gyermekbarát látogatóhelyiség kialakítása is, valamint, hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása, közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödik. A projektben aktív párbeszéd zajlik a szabadulás utáni elhelyezkedést, a szociális ügyintézést segítő szervezetekkel is. 

Vezetői beszédek a nyitókonferencián

A projekt céljai az Emberi Erőforrás Operatív Programon túl a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia célkitűzéseihez is kapcsolódnak.

Molnár István Jenő, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács osztályvezetője ismertette a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia reintegrációs törekvéseit.
Az intézetekben dolgozó 89 projektmunkatárs a fogvatartottakkal közösen méri fel azokat a szolgáltatási igényeket, amik szükségesek a szabadulás utáni sikeres beilleszkedéshez - ez az alapja az egyéni fejlesztési terveknek.

A Belügyminisztérium részéről Kovács Anett, a projekt szakmai koordinátora részletesen ismertette a projektben nyújtható humánszolgáltatások rendszerét, Botka Bianka, a projekt szakmai vezetője pedig a reintegrációt elősegítő egyéb projekttevékenységeket.
A rendezvényre meghívtunk nagy szakmai tapasztalattal rendelkező vendégelőadókat is. Gajdácsi Károly, a Ferroplast Kft. ügyvezetője beszámolt a fogvatartottak és szabadultak foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatairól, Farnas István Géza, az Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia intézményvezetője a fogvatartottaknak szóló csoportfoglalkozásokról tartott előadást, míg Kóka Ágnes, az Add a kezed Egyesület elnöke a családi kapcsolatok újjáépítésének segítését célzó projektjük tapasztalatait mutatta be.

A konferencia vendégei

A rendezvényen 150-en vettek részt, a büntetés-végrehajtási szervezet, a kormányhivatalok valamint a reintegrációval foglalkozó egyéb állami és civil szervezetek képviselői.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.