2018. június 14-én került sor az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, "Fogvatartottak reintegrációja" című projekt soron következő szakmai értekezletére a Belügyminisztériumban. A szakmai értekezleten részt vettek az EFOP Projektben érintett tanácsadó és EFOP szakmai vezető kollegák, valamint az EFOP Projektiroda és a Belügyminisztérium projektmunkatársai is.

Bagosi Borbála, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese nyitotta meg a rendezvényt, majd megköszönte minden érintettnek az I. mérföldkő teljesítését és kiemelte, hogy az EFOP projekt jó úton halad, példaként szolgál más projektek számára is.
A nap folyamán a havi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokat, tennivalókat osztotta meg a hallgatósággal Balassa Szilvia monitoring koordinátor (BM), Juhász Lotti projektreferens (BvOP) és Jagasics Béla fogvatartotti képzési referens (BvOP).


Fotó: BvOP EFOP Projektiroda
A havi beszámolók és csoportfoglalkozások kapcsán a tematikáról Bodonyi Norbert tanácsadó, a jó gyakorlatokról pedig Hangyásiné Csóti Alida tanácsadó tartott előadást. Ezt követően Varga László szakmai asszisztens (BM) osztotta meg az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat az ESZA kérdőívekről.

Fotó: BvOP EFOP Projektiroda

A délelőtti blokkot Sinkó Csaba bv. alezredes, mb. főosztályvezető, projektvezető előadása zárta, melyben beszámolt a projekt aktuális állásáról.
Délután Benke Judit tanácsadó a családi kapcsolatok helyreállításának eljárásrendjét ismertette a jelenlévőkkel, majd Alexe Ildikó bv. százados, csoportvezető, szakmai vezető (Budapesti Fegyház és Börtön) a jóvátételi programok megvalósításának eljárásrendjét mutatta be.
Ezt követően a Belügyminisztérium részéről Botka Bianka, a projekt szakmai vezetője tartott előadást, a 600 fős eredményindikátor teljesítéséhez kapcsolódó eljárásrend részleteiről számolt be a kollegáknak.
Az iratpótlással kapcsolatos eljárásrend ismertetését Juhász Lotti projektreferens (BvOP) ismertette, míg Szabóné Stefáni Ilona tanácsadó a gyakorlati megvalósításról és saját tapasztalatairól számolt be a hallgatóságnak.
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, parancsnok (Kalocsai Fegyház és Börtön) előadásának címe „A nők, mint kiemelt célcsoport” volt, melyben érdekes adatokkal, tapasztalatokkal szolgált a női fogvatatottakkal kapcsolatban.
Ezt követően a résztvevők kérdéseinek megválaszolására került sor, majd Kovács Mihály bv. ezredes, mb. szolgálatvezető összegezte a nap témáit és zárta le a szakmai értekezletet.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.