A társadalomba való visszatérés és sikeres beilleszkedés egyik kulcsa a szabadságvesztés büntetés ideje alatt is megmaradó kapcsolattartás. Ennek egyik lényeges eleme a látogatófogadás, mely leginkább az intézetben erre kijelölt helyen történhet meg. A hajdani kolostor ódon falai között lévő látogatóhelyiség már igen megkívánta a felújítást. A pályázati forrásból részben támogatott munkálatok első szakaszában a várakozóhelyiség vált gyermekbarátabbá.

A felújítás a bv-s körökben már sokat emlegetett „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt támogatásával indult meg. Több évtizedes vakolat vált le a falakról. Forrás: Márianosztrai Fegyház és BörtönÚj, tiszta, világos. Forrás: Márianosztrai Fegyház és BörtönTermészetesen fogvatartottak betonoztak, vakoltak, járólapoztak, de a villanyszerelési és famunkákat is ők készítették el. A munka fontosságának hangsúlyozása, a munkáltatásban való részvétel támogatása szintén kiemelt feladata a büntetés-végrehajtásnak.
A felújítás második szakaszában várhatóan maga a látogatófogadásra kijelölt helyiség újul meg és alakul át a kor és az új bv. kódex által sugallt reintegrációs szellemiségnek megfelelően.

Gyereksarok kicsiknek. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön