Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
I. Objektum: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11.
Telefon:06-1/475-5500
II. Objektum: 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25.
Telefon: 06-1/488-50-10
III. Objektum: 1108 Budapest, Maglódi u. 24.
Telefon:06-1/432-2600

E-mail: aVNBl8wI3YccM2Zm92YXJvcy51a0Bidi5nb3YuaHU=
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/fovarosi
 
Hivatalos levelezés postacíme:

I. Objektum: 1363 Budapest, Pf: 5.
II. Objektum: 1255 Budapest, Pf: 82.
III. Objektum: 1479 Budapest, Pf: 109..

A fogvatartottak részére érkező küldemények levelezési címe:

I. Objektum: 1363 Budapest, Pf: 116.
II. Objektum: 1255 Budapest, Pf: 79.
III. Objektum: 1479 Budapest, Pf: 59.

Kérem szíves együttműködését, hogy a fogvatartottnak szóló iratot a fogvatartottak számára fenntartott postafiók címre, vagy címhelyre „eredeti címen kézbesítendő” felirattal ellátott borítékban szíveskedjenek megküldeni!


Az intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja a jogerős szabadságvesztés büntetéseket, foganatosítja az előzetes letartóztatásokat, a nem jogerős ítéleteket, a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztést, a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést, a pénzbírság, helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő elzárást. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.
 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.

 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Fővárosi Főügyészség.