A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.
 
Fő feladatai:

 • Foganatosítja az előzetes letartóztatásokat, az elzárást, végrehajtja a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítélteknek – a törvényben meghatározott rezsimben történő, illetve az EVSZ-nek megfelelő – szabadságvesztés büntetését.
 • Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Befogadja és nyilvántartja a fogvatartottak személyi és bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást és a fogvatartás törvényességét.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről, ellátásáról.
 • Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását, elvégzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokat.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján szervezi a fogvatartottak költségvetési munkáltatását, a munkáltatás felügyeletét, ellenőrzését, munkaügyeikkel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási, műszaki feladatokat. Ennek kapcsán végzi a beruházási, felújítási tevékenységet, valamint a védelmi felkészüléssel kapcsolatos munkákat.
 • Gazdálkodik az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámmal, valamint a részére juttatott előirányzatból a személyi juttatásokkal. Biztosítja a személyzet anyagi-, pénzügyi ellátását, rendszeres oktatását. Intézi a kártérítési ügyeket.
 • Gondoskodik a jogszabályokban meghatározottak alapján az intézetre háruló honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáról.
 • Nyomozati jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott esetekben, intézi a személyi állomány fegyelmi- és büntető ügyeit.
 • Szervezi a személyzet gyógyító-megelőző ellátását.
 • Ellátja a környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és energetikai feladatokat.
 • Szakmai, folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői (FEUVE) ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési feladatot lát el.
 • Elvégzi a parancsnokság által meghatározott egyéb feladatokat.
 • Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészségekkel, bíróságokkal, rendőrségekkel, az önkormányzati szervekkel, a megyei honvédelmi szervekkel, valamint a börtönügyet segítő szervezetekkel.