Húsvétvasárnap reggel Csertán Dániel katolikus pap megáldotta az ünnepi ételeket a kaposvári börtönben. A szertartáson az intézetben elhelyezett fogvatartottak is részt vettek.

A húsvéti ételek megáldása már a 7. századtól nyomon követhető szokás. A szentelt ételek a böjti időszak végét jelzik.

Forrás: SMBV Intézet

Az Egyház áldásainak a célja nem más, minthogy az ember az adott dolog használata, fogyasztása közben gondol Isten kegyelmére és közbenjárására. Az áldás által a megáldott dolgok kiemelkednek hétköznapi használatukból, és egy felsőbb szintre kerülnek. Némelyik megáldott dolog általános segítővé vált az emberek körében: mindenféle betegségből, rontástól, vagy bajból szabadítják ki azt, aki hisz az áldás erejében.

 Forrás: SMBV Intézet

Talán ez a „kis” esemény is jó alkalom arra, hogy a fogvatartottak mindennapi bezárt világukból kiemelkedjenek és a feltámadt Krisztus öröme betöltse az ő szívüket is.