A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a Büntetés-végrehajtási Szervezet középirányító szerve, élén a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka áll.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1046
Fax: 06/1/302-5799
Központi hívószám: 06/1/301-8100
E-mail: aPmFXMbjWEoxTx7MZMNgZgYnZAYnYuZ292Lmh1
Honlap: bv.gov.hu

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feladatköre szerint felügyeli, ellenőrzi és irányítja az alá tartozó 11 kiemelt területi, 8 területi, 12 helyi szervet és 12 gazdasági társaságot, valamint biztosítja a feladatellátásukhoz szükséges feltételeket.

A BvOP az országos parancsnok és helyettesei alárendeltségében, 5 szolgálattal, 17 főosztállyal, és azok alárendelt osztályaival vezeti a szervezetet a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján. A szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei itt, a szervezeti felépítés a kapcsolódó dokumentumokban található.

A Bv. szervezet felettes szerve a Belügyminisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Legfőbb Ügyészség.