Váci Fegyház és Börtön
2600 Vác, Köztársaság út 62-64.
Telefon: 27 / 620-300
Fax:  27 / 620-361
E-mail: bqQMRCKwT9ONzQDzZmYdmFjLnVrQGJ2Lmdvdi5odQ==

A Váci Fegyház és Börtön országos jellegű végrehajtó intézet. Az intézet alapterülete közel 29 000 m2, beépítettsége közel 60 %-os.

Az intézet alapfeladataként biztosítja a jogerősen elítélt felnőttkorú férfiak szabadságvesztés-büntetése végrehajtását fegyház és börtön fokozatban, valamint az illetékességi területéhez tartozó négy városi (járás) bíróság által elrendelt előzetes letartóztatás foganatosítását. A fegyház a börtönnél szigorúbb végrehajtási mód.

Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.

Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Pest Megyei Főügyészség.