A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a büntetés-végrehajtási szervezet központi vezető szerve, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó középirányító költségvetési szerv.

Fő feladatai:

  • Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gazdasági társaságok szolgálati feladatainak végrehajtását, a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységet.
  • A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban ellátja a jogszabályokban és a miniszter által meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat, gyakorolja a gazdasági társaságok tulajdonosi jogait és kötelezettségeit.
  • A bv. szervezet költségvetésének keretei között biztosítja a bv. szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételeket.
  • Előkészíti az országos parancsnok intézkedéseit, parancsait és előterjesztéseit.
  • Végzi a honvédelemmel, a polgári és katasztrófavédelmi tevékenységgel, a munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos központi feladatokat.
  • Együttműködik az érintett állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel, továbbá az érintett nemzetközi szervezetekkel.