Az intézet a jogszabályok, a belügyminiszter rendeletei, határozatai és utasításai, az országos parancsnok, valamint az intézetparancsnok rendelkezései, továbbá az SZMSZ-ben foglaltak alapján látja el büntetés-végrehajtási feladatait. Ennek során:

 • Az ítéletben, illetve a jogszabályban meghatározott tartamban és rezsimben végrehajtja a szabadságvesztés büntetést, a büntetőeljárási kényszerintézkedéseket.
 • Biztosítja az elítéltek személyiségfejlesztéséhez a jogszabályokban előírt feltételeket, foglalkoztatásukat.
 • Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
 • Megszervezi a személyzet és a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak munkáltatását, együttműködve az intézet területén működő Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.
 • Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott állományi létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, anyagi, pénzügyi ellátását.
 • Végrehajtja az intézet munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodását.
 • Végrehajtja az intézetre háruló védelmi szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más büntetés-végrehajtási szerveknek, fegyveres testületeknek és rendvédelmi szerveknek, felkérés alapján a megyei védelmi bizottságnak.
 • Intézi a személyzet fegyelmi ügyeit.
 • Ellátja a környezetvédelmi, az energiagazdálkodási, a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat.
 • Eljár az illetékességi körébe tartozó kártérítési ügyekben.
 • Gondoskodik a szervezési, személyügyi, titkársági és szociális feladatok végrehajtásáról.