Intézetünkben huszonhárom fogvatartott részére indított képzést a Váltó-sáv Alapítvány. Az informatikai és az európai unióról szóló tréningek napi 4 órában zajlanak.

Az "Európa a polgárokért" foglalkozásokon az oktatókon és szakembereken kívül képzett önkéntesek is részt vesznek. Itt az Európai Unió története, földrajzi elhelyezkedése, szimbólumai, aktuális kérdései, az emberi jogok védelme, diszkrimináció, rasszizmus, sztereotípia, előítéletek szerepelnek a tananyag témái között. A fogvatartottak hallhatnak a külföldi munkavállalás nehézségeiről, dilemmáiról, munkavállalási ismereteket sajátíthatnak el, melyet szabadulás után sikeresen használhatnak. A foglalkozásokon  csoportmunkával, helyzetgyakorlatokkal, szerepjátékokkal, társasjátékokkal segítenek a trénerek, hogy minél érthetőbb, átélhetőbb legyen a tananyag.

Forrás: Állampusztai OBVI

A XXI. században az információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudás egy olyan ismeretté vált, amely szinte megkerülhetetlen az élet bármely területén. Például az álláslehetőségek jelentős része csak az interneten érhető el, így egy állásjelentkezéshez is elengedhetetlen az alap informatikai kompetencia. Az ismeretek jelentős része digitalizálva van, így a digitális kompetencia hiánya a társadalmi egyenlőtlenség egy újabb dimenzióját eredményezi. A 20 órás program célja, hogy a résztvevő otthonosabban mozogjon a virtuális környezetben, tudja önállóan használni a számítógépet és a legfontosabb részeit, megismerkedjen a leggyakrabban használt programokkal, eligazodjon a Windows operációs rendszer felületén, valamint tudjon önállóan képet, szöveget szerkeszteni, táblázatot kezelni, az interneten eligazodni. A képzés általános célja, hogy alapvető digitális kompetenciákat fejlesszen. Végső soron cél a társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedés elősegítése, azaz képzések, programok biztosítása, mely támogatja a szabadulás utáni életesélyek lehetőségét.

Forrás: Állampusztai OBVI
A Crime Stop Alapítvány programja 8 fogvatartottal valósult meg az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.