A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet két munkatársa az idei évtől jobb agyféltekés rajztanfolyamok lebonyolításával segít a fogvatartottaknak a látásmód és a készségek fejlesztésében.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2017-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt pályázat keretein belül jobb agyféltekés oktatói tanfolyamot hirdetett az intézetekből önkéntesen jelentkező munkatársak részére.

Kezdetek - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

A képzés négy lépcsőfokból állt. Elsőként a grafit képek, portrék elkészítése, majd a pasztellkréta használata, tulajdonságai volt a foglalkozások témája; harmadik lépcsőben akrilfestést, színkeverést, ecsethasználatot tanulhattak, és végül a tanult technikák oktatását sajátíthatták el a résztvevők. Ahhoz, hogy a kollégák teljes értékű oktatókká váljanak majd, ez év közepéig tutori képzésekkel gyarapítják ismereteiket.

Munka közben - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

A fogvatartottak részére csoportfoglalkozások keretein belül adják át a tanult technikákat az önkéntesen jelentkező fogvatartottak részére. Terveik szerint a tréningeket 6-8 fős csoportoknak tartják. Az első tréning lebonyolítását követően örömmel nyilatkozták, hogy több hónapos, akár több éves folyamat kezdődhet el, tekintettel a fogvatartottak által tanúsított nagy érdeklődésére. Minden résztvevő nagy lelkesedéssel fogadta a lehetőséget és szeretnék is folytatni a készségfejlesztő programot, mert amellett, hogy a szabadidőt hasznosan töltik, egy egészen más, jobb és szebb látásmódot fedezhetnek fel. Minden alkalommal nagy fegyelmezettséggel, odafigyeléssel követték az oktatók tanácsait, a házi feladatokat mindenki elkészítette, és az eredményes munkát követően a tanoncok egytől-egyig elismerő oklevélben részesültek.

Végeredmény - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet