Kalocsai Fegyház és Börtön

 A Kalocsai Fegyház és Börtön a fegyház fokozatú, a börtön fokozatú és az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt nőket, valamint a Kalocsai Járásbíróság rendelkezése alapján elrendelt előzetesen letartóztatottakat, a Kalocsai BV. intézet fenntartási munkáinak elvégzése céljából börtön fokozatú férfi elítélteket fogad be. A fogvatartotti létszám meghaladja a 350 főt.
Az Adorján Tex Kft. kalocsai telephelyén foglalkoztatják a női fogvatartottak többségét. Fő profilok a formaruházat, védőruhák, munkaruhák, egészségügyi ruházat, alsó- és felső ruházat, egyéb háztartási textíliák gyártása valamint népművészeti termékek előállítása illetve más bérmunkák (pl: dossziéhajtogatás) elvégzése.
A férfi elítéltek mind az Intézet, mind a Kft. karbantartási munkálatait látják el.

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes bv. főtanácsos
parancsnok