A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

  • Az intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az előzetes letartóztatással, jogerős elítéltek befogadásával, a biztonsági és egyéb okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével, továbbá az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
  • Ezen feladatok ellátása érdekében biztosítani kell a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellenőrzését; elhelyezését, élelmezését, ruházatát és egészségügyi ellátását; neveléséhez és oktatásához szükséges feltételeket;munkáltatását, foglalkoztatását a rendelkezésre álló feltételek alapján; büntetés céljával nem ellentétes jogainak gyakorlását.
  • Fenntartja az intézet biztonságát, valamint ellátja a fogvatartottak szállításával és előállításával kapcsolatos feladatokat.
  • Befogadja a jogszerűen előállított vagy önként jelentkező személyeket, kezeli és nyilvántartja a foghvatartottak személyi és büntetés-végrehajtási adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást, és gondoskodik az adatok védelméről.
  • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
  • Az intézet az éves jóváhagyott költségvetési kereteken belül biztosítja az eredményes szakmai munkához szükséges anyagi-technikai feltételeket; a szabályszerű pénzgazdálkodást; a személyi állomány bérezését, anyagi ösztönzését; a környezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi, egészségvédelmi és tűzrendészeti szabályok betartását, a tulajdon védelmét.
  • Az intézet közreműködik a felújítási, beruházási feladatok végrehajtásában, elvégzi illetve végezteti a karbantartási munkálatokat.
  • Az intézet eredményes működésének érdekében rendszeresen végrehajtja a hivatásos állomány és a közalkalmazotti jogviszonyban állók szakmai oktatását, képzését, továbbképzését; biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot.
  • Hatásköri lista alapján az intézet végzi: a hivatásos állomány kinevezését, előléptetését, anyagi és erkölcsi elismerését, a fegyelmi vétségek elbírálását, a kártésítési eljárás lebonyolítását, szolgálati jogviszony megszüntetését.
  • Az intézet végrehajtja a honvédelmi- polgári-, és katasztrófavédelmi feladatokat.