Zheng Yanxiang asszony, a tianjini Igazságügyi Hivatal parancsnokhelyettesének vezetésével 2018. augusztus 6-án öttagú delegáció látogatott Magyarországra. A váci intézet vezetését érte az a megtiszteltetés, hogy a magyar büntetés-végrehajtási szervezet működését bemutathassák az intézet munkásságán keresztül.

A fogadást követően Kárdási József bv. alezredes, bv. tanácsos, az intézet parancsnokhelyettese tartott prezentációt az intézet működéséről, múltjáról, a fogvatartottak képzéséről, oktatásáról, munkáltatásáról és a helyi sajátosságokról.

Forrás: BVOP

A látogatás keretén belül a prezentációban foglaltakat a helyszínen is szemügyre vehették, tolmács segítségével konzultációt folytathattak a jó gyakorlatokról és azok megvalósítási folyamatairól.

Forrás: BVOP
Forrás: BVOP

A fogvatartotti munkáltatás bemutatását a Duna-Mix Kft. képviseletében Szakolczai Lóránt bv. ezredes prezentálta.

Forrás: BVOP