November 15-én a Kínai Népköztársaság Jiangxi tartomány igazságügyi minisztériumának képviselői látogattak el a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára. A hattagú delegáció az alternatív büntetés-végrehajtási módszerekről, a reintegrációs őrizet működéséről, technikai feltételeiről, jogszabályi hátteréről és a jogintézmény bevezetése óta elért eredményekről kívánt tájékozódni. A vendégeket Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese fogadta.

Fotó: BvOPSchmehl János bv. vezérőrnagy prezentációjában ismertette az Országos Parancsnokság működését, szervezeti felépítését, illetve a fogvatartotti állományra jellemző főbb adatokat. Bemutatójában kitért a belső ellátásban megtermelt élelmiszerek és eszközök ütemesen növekvő mennyiségére, a belső ellátás fontosságára, illetve a férőhelybővítési beruházásokkal járó olyan kiemelt feladatokra, mint az újonnan felszerelő személyi állomány oktatása és képzése.

Fotó: BvOP

Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője ezt követően ismertetőt tartott az alternatív büntetés-végrehajtási módszerek magyarországi alkalmazásáról, továbbá a fogvatartottak sikeres reintegrációját elősegítő programokról, valamint a kockázatelemzési és -kezelési rendszer működéséről, illetve a pártfogó-felügyelet működéséről is.

Fotó: BvOP