„Örömmel jöttem, mert tudtam, hogy dicsérni kell, nem elmarasztalni.”- kezdte meg évértékelőjét Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese. Ünnepélyes állománygyűlés keretein belül rajta kívül Biczó László bv. dandártábornok, az intézet parancsnoka és Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, a Nostra Kft ügyvezető igazgatója is értékelte az elmúlt év szakmai munkáját.

Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese értékelte a büntetés-végrehajtás tavalyi tevékenységét, beszámolt a szervezet eredményeiről, fejlesztéseiről, valamint ismertette az idei év feladatait és céljait.

Lajtár József bv. vezérőrnagy beszámolt a szervezet múlt évi munkájáról Forrás: Márianosztrai Fegyház és BörtönKiemelte, hogy a szervezet az elmúlt év során is eleget tett a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, a szakszerű, folyamatos és biztonságos befogadási, elhelyezési, ellátási kötelezettségeinek. A szervezet a fogvatartottak foglalkoztatásának növelésében és az intézeti zsúfoltság csökkentésében is sikeresen teljesített, gazdálkodása 2015-ben is kiegyensúlyozott volt. Elmondta, hogy a szervezet sikeréhez a Márianosztrai Fegyház és Börtön vezetői és személyi állománya is hozzájárult kiváló munkavégzésével.
Biczó László parancsnok értékelésében elhangzott, hogy az intézet a rárótt feladatokat teljesítette, a fogvatartotti foglalkoztatást 90% fölé emelte, gazdasági tevékenységét kiegyensúlyozottság jellemezte.

Biczó László bv. dandártábornok, intézetparancsnok az intézet tavalyi munkájáról beszélt. (Jobb szélen Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, a Nostra Kft. ügyvezető igazgatója) Forrás: Márianosztrai Fegyház és BörtönA fogvatartottak munkáltatására létesített állami tulajdonú Nostra Kft. ügyvezetője beszámolt a társaság által végzett munkáról, eredményeiről, rövid- és hosszabb távú terveiről. Mindketten kiemelték az intézet és a gazdasági társaság között kialakult jó kapcsolatot. Megköszönték a büntetés-végrehajtási szervezet támogatását, a vezetők és végrehajtó állomány munkáját.

Az intézetparancsnok hasonlóan mozgalmas, munkával teli évet ígérve zárta be az állománygyűlést.