Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Honlap: bv.gov.hu/kozep-dunantuli

 

Székhely:
2741 Baracska-Annamajor Pf.2
Telefon: 06-22/454-023
Fax: 06-22/454-066
E-mail: gVtwoffucjdDs6zw5JYQYmFyYWNza2EudWtAYnYuZ292Lmh1

Székesfehérvári objektum:
8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.
Telefon: 06-22/515-214
Fax: 06-22/314-159
E-mail: atgptBWjGzbQiIL5iZYBNZmVoZXJ2YXIudWtAYnYuZ292Lmh1

Martonvásári objektum:
2462 Martonvásár
Telefon: 06-22/580-002
Fax: 06-22/454-066
E-mail: lKho5JcDJNYmFyYWNza2EudWtAYnYuZ292Lmh1


Az intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja a jogerős szabadságvesztés büntetéseket, foganatosítja az előzetes letartóztatásokat, a nem jogerős ítéleteket, a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztést, a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést, a pénzbírság, helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő elzárást. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.

 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Fejér Megyei Főügyészség.