A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat. 

Fő feladatai:

 • A jogszabályokban meghatározottak szerint, - a törvényesség biztosításával, - végrehajtja a fogház, börtön és fegyház fokozatú fogvatartottak szabadságvesztés büntetését, az előzetes letartóztatottak fogva tartását és az elzárást.
 • Biztosítja a fogvatartottak személyiségfejlesztéséhez a jogszabályokban előírt feltételeket, ügyeik intézését, a szabadidő hasznos eltöltését. A hatékony pedagógiai munka érdekében a parancsnok által meghatározott jogkörrel működteti a fogvatartottak öntevékeny szervezetét. Sajátos feladatként biztosítja a gyógyító-nevelő csoport, valamint az EVSZ működési feltételeit.
 •  Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előirt adatszolgáltatást és adatvédelmet.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről, ellátásáról és pénzügyeinek intézéséről.
 • A fogvatartottak és a személyzet részére a működési engedélyében meghatározottak szerint egészségügyi szolgáltatást nyújt és szervezi a gyógyító-megelőző ellátásukat.
 •  A rendelkezésre álló feltételek alapján tervezi, szervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a fogvatartottak munkáltatását.
 • Biztosítja a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • Ellátja az intézet működtetésével kapcsolatos műszaki, gazdálkodási, számviteli, tervezési és ellenőrzési feladatokat.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, anyagi, pénzügyi ellátását, figyelemmel kíséri szociális helyzetét, törődik a nyugdíjasokkal.
 • Biztosítja a személyi állomány számára a munkavégzés anyagi és technikai feltételeit, a fizikai alkalmasság szintentartás és a munkahelyi étkezés lehetőségét.
 • Végrehajtja a honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat, végzi a személyi állomány képzését.
 •  Biztosítja a személyi állomány magasabb készenlétbe helyezésének folyamatos fenntartását.
 •  Intézi a személyzet fegyelmi és kártérítési ügyeit.
 • Ellátja a környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkabiztonsági az energiaellátási és energiagazdálkodási feladatokat.
 • Alaptevékenységi körében értékesíti a fogvatartotti munkáltatás során keletkező szabad kapacitását.
 •  Az intézet gépjárműveivel biztosítja a személyi állomány munkába járását és lehetőség szerint az intézet területén lakók közlekedését.
 •  Teljesíti az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény XIII. fejezetében meghatározott államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési feladatait, mely a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések, illetve a belső ellenőrzés keretében valósul meg