Folyamatosan bővül a barkács- és rajzszakkörökön részt vevő fogvatartottak száma. A falakon kívül ezt nem mindenki nézi jó szemmel, pedig e tevékenységnek komoly terápiás és segítő célja is van. A munkát minden esetben hozzáértő szakember, pedagógus vagy erre külön képzett reintegrációs tiszt vezeti.

Minden büntetés-végrehajtási intézetben működnek szakkörök, különböző programok. A foglalkoztatásban – munkáltatásban és oktatásban – részt vevő fogvatartottak szabadidejükben tevékenykednek ilyen módon.

Reprezentációs ajándékok készülnek az intézet címerével. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Az alkotásban kevésbé tehetségesek az előkészítő munkákat végzik. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Vannak igazán profik is. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

A hajó több alkalommal megjelenő szimbólum a munkában. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Egy-egy alkotás megtervezése, elkészítése hosszú folyamat, a munkadarabért, a felhasznált eszközökért felelősséget kell vállalni. Az elvégzett munka szépsége, haszna dicsőséggel jár. A folyamat során az egyénnek különféle kompetenciákat kell mozgósítania, majd kicsiben begyakorolva ezeket későbbi – szabadulás utáni – életében is hasznosítani tudja. Az elkészült tárgyakból, alkotásokból az intézetek egy-egy adandó alkalommal kiállítást szerveznek, érzékenyítve a társadalom tagjait a börtön fejlesztő, reintegrációs feladatára.

A vallás sokak életében meghatározó szerepet tölt be. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Egy kép az új látogatóhelyiséget teszi barátságosabbá. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön