Kedves Kutató!

Ezen a felületen a Büntetés-végrehajtáson belüli kutatási tevékenységhez kapcsolódóan talál hasznos információkat, segítséget. Itt tájékozódhat a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Szakkönyvtáráról, a kutatási kérelmek benyújtásáról, kutatói pályázatokról, illetve elnavigálhat a Büntetés-végrehajtási Szervezet által kezelt szakirodalmak (Börtönügyi Szemle, Börtönstatisztikai Szemle) felületeire, illetve tudományos-szakmai szervezetek honlapjaira.

Szakdolgozati kérelmek

A kutatási és szakdolgozati kérelmek eljárásrendje részletesen szabályozott, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztató anyagokat.

Kérjük, figyeljen rá, hogy minden szükséges mellékletet csatoljon a kérelemhez, továbbá győződjön meg arról, hogy a kérvényt a megfelelő címre küldje el. A nem megfelelő módon kitöltött és továbbított kérelmeket az engedélyezésre jogosult nem köteles figyelembe venni.

Kutatási kérelmekre vonatkozó kérdésekkel, illetve szakmai konzultációs lehetőségekkel kapcsolatban keresse a Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály munkatársait (cGKaPfiPmAVY6hhUkMhQlZPUC1TdHJhdGVnaWFpQGJ2Lmdvdi5odQ==).

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Szakkönyvtára

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Szakkönyvtára a börtönügy irodalma tekintetében országosan egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik. Elsősorban a büntetés-végrehajtás szakirodalmát gyűjti - könyvek, tanulmányok, úti jelentések, fordítások formájában -, gyűjtőkörébe tartoznak azonban a büntetés-végrehajtással közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő jogi, közgazdasági, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai kiadványok is. A könyvtár állománya a könyvekkel, folyóiratokkal és egyéb dokumentumokkal együtt mintegy 8 ezer könyvtári egységet tesz ki.

A könyvtári szolgáltatásokat a büntetés-végrehajtás dolgozói mellett hallgatók, kutatók, magánszemélyek is igénybe vehetik. A könyvtár használatának feltétele a beiratkozás, melynek nincs díja.

Beiratkozás után minden könyvtárhasználót ingyenesen illetnek meg a következő szolgáltatások:

A könyvtár látogatása.
A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
A kölcsönző térben és a kézikönyvtárban elhelyezett nyomtatott dokumentumok helyben használata.
Az állományfeltáró eszközök használata.
Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
Segítségnyújtás az adatbázisok és a számítógépes információforrások használatához.
Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által készített adatbázisokban, adattárakban, az interneten elérhető információkról, valamint közhasznú információkról.
Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés.
Könyvtárközi kölcsönzés helyben használattal.

A könyvtáros munkájának hatékonysága és a kölcsönzés meggyorsítása érdekében kérjük, hogy a könyvtárba látogatása előtt a kölcsönözni/átnézni kívánt könyvek listáját leltári számmal küldje el az elérhetőségben megjelölt email címre.

A BvOP Szakkönyvtár katalógusa az alábbi linken érhető el:
http://1194.netlib.hu/katalogus

Segítség a könyvtári katalógus használatához pedig az alábbi dokumentumban található.

1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.,
Tel.: +36-1-261-7011
Nyitva tartás: csütörtökönként 8:30-12:00 és 13:30-15:30 között, illetve megbeszélés alapján.

A könyvtár megbízott vezetője:
Apró Andrea ka.
dBGUhqdHXKdlQO3j4NYXByby5hbmRyZWFAYnYuZ292Lmh1