Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának kezdőszavai egyben Ferenc pápa környezetvédelmi enciklikájának is a címe. Ezt választotta a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2016 őszi mottójául az Országos Lelkipásztori Intézet. Ezt a Naphimnuszt is énekelték a Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottakból álló keresztény könnyűzenei együttesének tagjai Takács Péter börtönlelkész vezetésével 2016. október 1-jén, a nagymarosi református templomban.

Nagymaroson 1978 óta tartják ezeket a találkozókat elsősorban 17 és 35 év közötti fiatal felnőtteknek. A választott témáról délelőtt egy főelőadó tart elmélkedést a plébánia udvarán, majd kisebb csoportokban, fakultációkon bontják ki és dolgozzák fel ezt a témát. Ilyen fakultáció megtartására kérték fel az intézet zenekarát, amely a másfél órában népszerű katolikus ifjúsági énekek mellett komolyabb szerzők műveit is megszólaltatta, egy fogvatartott pedig tanúságot tett életének arról a szakaszáról, amelyben a legőszintébb válasz felvállalni létének kérdőjel-voltát.A találkozót hirdető, népszerűsítő plakát. Forrás: nagymaros.hu

A vallási foglalkozások és az ehhez hasonló, közösség számára végzett úgynevezett jóvátételi munkák fontos szerepet játszanak a börtönökben végzett reintegrációs munkában. A résztvevő fogvatartottak fontosnak érezhetik tetteiket, a társadalom számára egyfajta megbánást, jóvátételt mutatnak elkövetett bűncselekményük ellentételezéseként. Fontos az is, hogy ehhez hasonló szereplésekkel megismertessük a laikusokkal a börtönökben folyó munkát, a visszailleszkedés segítésének fontosságát.

A találkozó honlapja itt érhető el.