A Társaság céljai megalakulásától kezdve lényegében azonosak: a börtönügy korszerűsítésére  irányuló  törekvések  támogatása,  a  tudományos  kutatások szervezése  és  lebonyolítása,  a  börtönüggyel  kapcsolatos  ismeretek,  kutatási eredmények  terjesztése,  a  hiteles  tájékoztatás  elősegítése. 

Ennek  érdekében  a Társaság  konferenciákat,  szakmai  fórumokat,  ankétokat,  találkozókat  szervez, pályázatokat ír ki a büntetés-végrehajtás korszerűsítése tárgykörében.

A Magyar Börtönügyi Társaság örömmel látja a tagjai között azokat az elméleti és gyakorlati szakembereket, akik érdeklődnek a börtönügy aktuális kérdései és/vagy története iránt. Az MBT tagja lehet minden jogi- vagy magánszemély, aki az Alapszabályban foglaltakat elfogadja és az Alapszabály III. fejezetében részletezett feltételeknek megfelel.
 
Amenniyben az MBT tagja kíván lenni kérjük, hogy a Belépési Nyilatkozatot kitöltve jutassa el a Társaság Elnökségének részére.
A formanyomtatvány a kapcsolódó dokumentumokan található.
 
Az Alapszabály értelmében a tagság feltétele továbbá az éves tagdíj megfizetése. A tagdíj összege jelenleg 2.000Ft/év, nyugdíjasoknak és hallgatóknak 600Ft/év, jogi személyeknek 25.000Ft/év.

_____________________________________________