Márianosztrai Fegyház és Börtön

Az intézet alaptevékenysége állami feladat, külön kijelölés által meghatározott körben látja el az előzetes letartóztatással, jogszabályban meghatározott körben az elzárással, továbbá a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztés-büntetésének végrehajtásával járó feladatokat. E feladatokon belül természetesen különösen a fogvatartás biztonságával, foglalkoztatásával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos tevékenységet. Kiemelten kezeli, hogy az intézetben elhelyezett elítéltek vegyenek részt a társadalomba való sikeres beilleszkedést elősegítő foglalkoztatásban, oktatásban, szakképzésben, és rendszeresen dolgozzanak.

 Az intézet területén működik az elítéltek többségét foglalkoztató gazdálkodó szervezet, a NOSTRA Kft. Az itt gyártott termékek (pl.: különféle fa-, és papíráruk stb.) megrendelésre készülnek. Az elítéltek egy része költségvetési formában az intézet ellátását, karbantartását, üzemeltetését szolgáló munkákban vesz részt. Egy részük az intézet területén kívül végez bérmunkát, természetesen a fogvatartás biztonságát itt is szem előtt tartva. Nagy hangsúlyt kap az intézetben elhelyezett fogvatartottak foglalkoztatási lehetőségeinek folyamatos bővítése, új munkahelyek létesítése, a belső tartalékok feltárásával, külső kapcsolatok fejlesztésével, erősítésével munkáltatási alkalmak, formák biztosítása.
Az intézet befogadóképessége 505 fő.

Tóth Gábor bv. ezredes
bv. tanácsos
parancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 


Nagyobb térképre váltás