Böjte Csaba ferences rendi szerzetes tartott lelkiségi napot december 9-én, délelőtt 11.00 órától a Szegedi Fegyház és Börtön kultúrtermében az intézet dolgozóinak és az elítélteknek.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója legutóbb öt éve volt az intézetben. Akkor saját életéből hozott példákat arra, hogy akarattal és elszántsággal még a kilátástalanságból is talpra lehet állni. Elmondta, hogy mindig abból születnek a sikeres dolgok, ha nagyon megharcolunk értük, hiszen a ma már több mint kétezer ötszáz árva gyerekről gondoskodó szervezetet Romániában, szinte a semmiből hozták létre.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön
December 9-én negyven elítélt és a börtön dolgozói várták Csaba testvért a Csillagbörtön kultúrtermében. A második találkozón Nagy István bv. főhadnagy, reintegrációs tiszt kérdezte a szerzetest arról, hogyan jött létre a Dévai Szent Ferenc Alapítvány.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön
Böjte Csaba elmondta, hogy amikor Déván szolgálatát kezdte, egy árva kislányt odahoztak a templomba, hogy a ferencesek gondoskodjanak róla, mert annak a gyereknek nincsen se anyja se apja. Ez éppen akkor történt, amikor kezdődött a szentmise, így aztán Csaba testvér azt mondta a kislánynak, hogy üljön le. Elkezdődött a szentmise és a szentírásból azt az evangéliumot olvasta, amelynek egy mondata így szól.


„Az egyet is a legkisebbek közül befogadod, engem fogadsz be.”

Ekkor a kislányra nézett és már tudta, hogy akármennyire is szokatlan egy kisgyerek a kolostorban, befogadják. A szakácsnő megfürdette, tiszta ruhába öltöztette. Aztán később hozták a többi árvagyereket is, így kezdődött. Majd mesélt arról, hogy néhány év elteltével az egykori nagyszalontai kaszárnya romos épületét kapta meg az alapítvány. Mikor az épületet megnézték, elborzadva tapasztalták, hogy milyen sok munka lesz gyermekotthonnak kialakítani, de ekkor egy hároméves forma kisnevelt odaszólt, hogy pap bácsi, már van homokozó. És ezt is újra építették. Nem hiába, Isten nem ad úgy feladatot, hogy erőt ne adna hozzá – mondta a szerzetes.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön

Majd a szeretetről beszélt, a szentírásból vett élettörténetek elmondásával, hiszen ha a szeretet útjára lépünk, a csodák útjára jutunk.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön
Végül az egybegyűltek közös imádságával fejeződött be a rendezvény. Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok átadta az elítéltek által festett olajképet, az elítéltek nevében pedig egy fogvatartott megköszönte Böjte atyának, hogy ellátogatott a Csillagbörtönbe.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön