Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról intézetünk több fórumon is megemlékezett.

2016. október 20-án a komáromi Jókai Mór Gimnázium 28 fős tantestülete intézetlátogatáson vett részt, majd diaképes előadást hallgatott meg Halmai Tamás bv. alezredestől „Győr és a börtön az 1956-os események tükrében” címmel. 
A tantestület így egy rendhagyó történelemórán vett részt, ahol az előadás után kérdések feltevésére is adódott lehetőség. A kérdésekre Mihály Attila bv. ezredes, intézetparancsnok és Halmai Tamás bv. alezredes, személyügyi és szociális osztályvezető adott válaszokat az érdeklődő pedagógusoknak. 

 Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet2016. október 21-én Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepélyes megemlékezést tartottunk a szakmai munkájuk alapján elismerésben részesült kollégákkal. Az október 25-i győri események kapcsán a Győri Megyei Börtönnél történtek felelevenítésére került sor, melyben a forradalmárok mellett a szolgálatukat jogszabályoknak megfelelően, tisztességgel ellátó volt kollégákról is emlékeztünk.

A központi és helyi ünnepségeken dolgozóink elismerésekben részesültek:

Sebestyén Józsefné bv. ezredes, gazdasági vezető – a Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnokától a Büntetés-végrehajtási Szervezet Szolgálatáért Emlékplakett „Bronz” fokozata kitüntetést vette át.

Hatoss Zsolt bv. alezredes, informatikai osztályvezető,
Szerdi Vivien c. bv. törzsőrmester, biztonsági felügyelő,
Orosz János c. bv. főtörzszászlós, körlet-főfelügyelő,
Stuksza Gábor c. bv. főtörzsőrmester, körletfelügyelő – az intézet parancsnokától ajándékutalvány elismerésekben részesültek.

Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet

Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet

2016. október 25-én a forradalom győri eseményeinek tragikus helyszínénél, a győri börtönnel szemben lévő épületnél a forradalom mártírjaira emlékeztek, egy új bronzdomborművet is felavattak a 60 éves évforduló alkalmából. Dr. Kolozsy Sándor 56-os forradalmár, szobrászművész az alkotásán örökítette meg Szabó Béla, Máté Mária és Halász Ödön mártírokat. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere. Az intézet részéről Halmai Tamás bv. alezredes elhelyezte a nemzeti színű szalaggal díszített babérkoszorút a forradalom áldozatainak emléke előtt tisztelegve.