Augusztus 17-én az első évfolyamok számára az 5 hetes alapkiképzéssel megkezdődött a szorgalmi időszak. Ennek során az újoncok alapvető szolgálati alapismereteket tanulnak, és a hivatásos szolgálathoz szükséges pontosságot, fegyelmet és hivatástudatot gyakorolják. Különös hangsúlyt kap az alaki ismeretek tökéletes elsajátítása és a fizikai kondíció fejlesztése.

A felvételt nyert hallgatók, köztük a büntetés-végrehajtási szakirány tanulói, 12 szakaszba osztva kezdték meg az alapkiképzésüket, amelyről a Kiképzési és Nevelési Osztály rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint 22 hallgatói kiképző gondoskodik. A hallgatói kiképzők között idén Pável Tamás képviseli a büntetés-végrehajtási szakirányt.

A kiképzés ugyan fokozatosan nehezedik, de végig megterhelő mind mentálisan, mind fizikailag. A fiatalok közül sokan most ismerkednek meg a hivatásos közeggel és a parancsuralmi rendszerrel. A napirend rendkívül szigorú, a fegyelem és a pontosság alapkövetelmények mind az elméleti szolgálati alapismeretek elsajátításában, mind a fizikai feladatok végrehajtásában. Az 5 hét alatt a hallgatók emellett megismerkednek egymással is, ami szintén hozzájárul az egyetemi évek tartalmas eltöltéséhez, és a Karon tapasztalható atmoszféra kialakulásához is.

Az alapkiképzéssel egy olyan hosszú folyamat kezdődött meg, amelynek végén a mostani újoncok hazánk legjobb rendészeti tisztjeivé válhatnak.

A kép forrása: http://rtk.uni-nke.hu/