Ünnepélyes keretek között május 23-án adták át a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet közelmúltban felújított 27 kis alapterületű zárkáját. A beruházás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által biztosított 17,4 millió Ft-os támogatásból valósult meg. Az újonnan beépített zárkaajtókat a bv. gazdasági társaságai gyártották, míg a felújítási munkálatokat az intézetben szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak végezték.

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Az ünnepség elöljárója Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese volt, de az átadáson részt vettek a helyi és regionális társ rendvédelmi szervek vezetői mellett a Baranya megyei, valamint a Somogy megyei büntetés-végrehajtási Intézetek parancsnokai, illetve a Duna-Mix Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője is.

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Fotó: Apró Andrea - BvOPElsőként Soczó László bv. ezredes, intézetparancsnok mutatta be prezentációjában a beruházást. A parancsnok elmondta, hogy 27 kis alapterületű zárkában választották el fallal az illemhelyeket, valamint fémajtókra cserélték a régi faajtókat. A beruházásnak köszönhetően az intézet nagy lépést tett az európai normáknak megfelelő fogvatartási körülmények felé. 

 

 

 

 

Őt Lajtár József követte, aki kiemelte, hogy a szekszárdi beruházás is azt erősíti, hogy Magyarország meg akarja oldani az emberjogi szervezetek által kifogásolt problémákat. Ennek megfelelően ez év végéig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának finanszírozásával minden börtönben befejeződnek majd az illemhelyleválasztási munkálatok. Ezt követően értékelte a beruházás megvalósítását, az intézet ezen a területen végzett munkáját. Elismerően szólt a szekszárdi börtön saját kezdeményezéseiről, a közelmúlt folyamatos és sikeres fejlesztéseiről. Végül megköszönte az intézet és a felújításban közreműködő gazdasági társaságok áldozatos munkáját. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a vendégek megtekinthették a felújított zárkákat. A rendezvényen megjelentek a helyi, valamint az országos sajtó képviselői is, akik tudósításaikban örökítették meg az intézet életében kiemelkedő jelentőségű eseményt. Az ünnepség egy munkaebéddel egybekötött szakmai konzultációval zárult.

Fotó: Apró Andrea - BvOP

A szekszárdi börtönben a zárkaajtók cseréje és a mellékhelyiségek leválasztása is fogvatartotti munkával valósult meg. A beruházás első munkálatait az intézet 2015. május végén kezdte meg, melynek során a karbantartó szakmaképzésén részt vevő fogvatartottak a gyakorlatban is alkalmazni tudták a korábban tanultakat. Az elítéltek a bontási munkálatokban, az anyagszállításban, illetve a segédmunkákban is részt vettek: falaztak, vakoltak, meszeltek, burkoltak, sőt a víz és a villamos hálózat szerelésében is közreműködtek. Az új zárkaajtókat pedig a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságai – a váci Duna-Mix Kft. és a Sopronkőhidai Kft. – fogvatartotti munkaerővel gyártották.


Fotó: Apró Andrea - BvOPFotó: Apró Andrea - BvOP

Fotó: Apró Andrea - BvOP