A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) tisztújító választása során megválasztották azokat a személyeket, akik 2017. és 2022. között ellátják az egyes tisztségeket.

A választást május 15-18. között tartották. A megválasztott tisztségviselők az MRK június 28-ai közgyűlésén átvették mandátumaik igazolását.

A közgyűlés az MRK elnökének újabb öt évre Dobson Tibor tű. dandártábornokot választotta meg.

A Büntetés-végrehajtási Tagozat megválasztott tisztségviselői:

Beliczki Adrienn bv. százados, BVOTRK
Bódizsné Takács Erzsébet bv. főhadnagy, Szombathelyi Országos Bv. Intézet
Kucsera Miklós bv. főhadnagy, Budapesti Fegyház és Börtön
Lampert Csaba bv. őrnagy, Pálhalmai Országos Bv. Intézet
Lelovics Zoltán bv. őrnagy, Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Pintér Erzsébet c. bv. alezredes, Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
Sáfrányos Krisztián c. bv. őrnagy, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Szőllősi István bv. őrnagy, Szegedi Fegyház és Börtön
Takács-Kiss Beáta bv. százados, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Tomán Albert bv. törzszászlós, Márianosztrai Fegyház és Börtön