A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi és Módszertani Tanszéke a Foresee Kutatócsoporttal közösen az Erasmus+ pályázathoz kapcsolódóan külföldi (német, francia, spanyol és török) partnerekkel közösen egy állampolgári kompetenciák fejlesztését célzó programot dolgozott ki a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete segítségével.

A 2016-1-FR01-KA204-023961 számon nyilvántartott CITI-VAL projekt keretein belül 2017. júliusában és augusztusában foglalkozást tartott Géczy Orsolya, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének reintegrációs tisztje, melyen közreműködött a projekt részéről Fekete Márta és Dr. Hegedűs Judit, valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági tisztje, Czibulya Gábor. A fiatalok aktívan vettek részt, megtapasztalhatták a fogyatékossággal élők különleges helyzetét, valamint ismereteket szerezhettek az Európai Unióról. Ez a program lehetőséget adott arra, hogy a bevált külföldi gyakorlatokat megismerhessük, illetve más büntetés-végrehajtási intézetekkel a kapcsolat tovább erősödjön.