Intézetünk kiemelt fontosságot tulajdonít a már nyugdíjas korú, egykori kollégáival való jó kapcsolat fenntartására. Ebből kiindulva hagyományt szeretne teremteni azzal, hogy évente megrendezi találkozójukat a bv. intézet falai közt.

Ebben az évben egy forró nyári napon jöttek össze az „elődök” és a jelenlegi személyi állomány tagjai.
A beléptetés gyorsan az előírásoknak megfelelően történt, ezután a nyugdíjas "kis csapat” az intézet kultúrtermében vonult, ahol intézetünk parancsnoka, Mihály Attila bv. ezredes köszöntötte őket, majd közösen egyperces néma tiszteletadással emlékeztek az azóta elhunyt volt kollégáikra.

 Fotó:Gy-M-S Megyei Bv. IntézetTájékoztatást kaptak a fontosabb – fogvatartást érintő – jogszabályi változásokról és az intézetünkben nyugdíjba vonulásuk óta történt felújításokról. Ezután a fogvatartottak elhelyezési körletére sétáltak, ahol megtekintették a már elkészült, felújított zárkákat, bementek a főfelügyelői és a reintegrációs tiszti irodákba, beszélgettek a kollégákkal az aktuális problémákról, gondokról. Jó hangulatú beszélgetésekben emlékeztek a közös aktív múltra, illetve megosztották aktuális gondjaikat, örömeiket.
A találkozó egy közös ebéddel folytatódott, ami kötetlen beszélgetéssel zárult.

Fotó:Gy-M-S Megyei Bv. Intézet

Kedves Nyugdíjasaink! Jövőre várunk vissza benneteket!