A büntetés-végrehajtási szervezet első ízben rendezte meg az Országos Fogvatartotti Zarándoklatot 2016. június 29-én, a Mátraverebély-Szentkúton található Nemzeti Kegyhelyen, amelyen 15 börtön 130 elítéltje vett részt. A fogvatartotti zarándoklaton Bíró László tábori püspök celebrált misét.

Fotó: Apró Andrea / BvOPCsóti András bv. altábornagy, országos parancsnok ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy Magyarországon  ehhez hasonló és ilyen különleges egyházi eseményt még nem rendeztek. Az irgalmasság évéhez kapcsolódva azért szervezték meg a zarándoklatot, hogy segítsék a fogvatartottak lelki megerősítését, feltöltődését. Beszédében hangsúlyozta – Akinek hite van, annak eggyel több kapaszkodója van. Elmondta még, hogy – a hit segít a fogvatartottaknak a börtönélet elviselésében, ami pontosan egybevág a szervezet céljaival.

A Kegytemplomban Bíró László tábori püspök celebrált misét, aki Péter és Pál apostol börtönben töltött idejét hozta fel példának, arra bíztatva a fogvatartottakat, hogy forduljanak Jézushoz. A püspök kitért arra, hogy nem könnyű mesterség a megbocsátás, ezért is hangsúlyozta prédikációjában az irgalmasságot, az egymás iránti szeretet.

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP

A különleges alkalmon csakis olyan fogvatartott vehetett részt, akinek együttműködési szándéka és a magatartása kifogástalan, valamint külön feltételként, aki aktív hitéletet él.

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP

 

 

 

A zarándoklat során a fogvatartottak megtekintették a római katolikus kegyhelyet, majd a Kegytemplomban a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartotti énekkarának előadásában hallhattak egyházi énekeket.

Fotó: Apró Andrea / BvOP

 

 

A fogvatartottaknak lehetőségük nyílt kérdezni is Püspök Atyától, olyan nehéz témákat vetettek fel, mint az önmagunknak való megbocsátás, az emberi méltóság, az együtt munkálkodás.

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Arról, hogy mit jelentett a résztvevő elítélteknek a kegyhely meglátogatása, arról a kalocsai kórus egyik női fogvatartottja beszélt: "Erősít a hitemben, élményt, szeretetet ad, ezt nem lehet elmondani, ezt érezni kell." 

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP

 

 

 

 

A zarándoklatról a fogvatartottak nem távoztak üres kézzel, mindenkin látni lehetett a lelki feltöltődést, érezni lehetett a békességet, amellyel végül visszatérhettek a zárkáikba, és amely után szinte biztosan elmondható, hogy mindegyikük csendesen elmélkedni fog egy ideig, hiszen sok gondolatot ébresztett a néhány órás, intézeten kívüli zarándokút.

 

Fotó: Apró Andrea / BvOP

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény szervezésében és biztonságos lebonyolításában rendkívül sokat segítettek a résztvevő bv. intézetek munkatársai, valamint a társszervek is, akiknek ezúton is köszönik a szervezők az önzetlen segítséget.

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP

Fotó: Apró Andrea / BvOP