A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet idén első alkalommal csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz

Intézetünk számára fontos, hogy a fogvatartotti és a civil társadalom a lehető legtöbb pozitív impulzust kapja egymástól. A társadalom felől egy egészséges kíváncsiság, a fogvatartottak részéről pedig egy belülről fakadó bizonyítási vágy mutatkozik meg azokban a jóvátételi programokban, melyekben mindkét populáció részese lehet. 

Együtt egymásért - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

Ilyen intézeti kezdeményezésben vehetett részt első alkalommal több mint 30 fő civil önkéntes és fogvatartott a TeSzedd! országos hulladékgyűjtő akció keretein belül 2017. szeptember 16-án délelőtt, Gyula városának több mint 1200 lakosát számláló városrészében, az Észak – Törökzugi lakótelepen.

Vidám Önkéntesek egy része - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes, intézetparancsnok: "A TeSzedd akció a város tisztán tartását szolgálja, valamint jó esély a fogvatartottak számára, hogy megbánást tanúsítsanak a társadalommal szemben. Fogvatartottakkal nagyon sokszor a jóvátételi programok után személyesen beszélgetek a megélt érzéseikről. Nem egyszer könnybe lábadt szemek látványának és elcsukló szavaknak, mondatoknak lehettem részese. Már láttam 120-130 kilós hatalmas embert könnyek között sírni, és percekig nem tudott megszólalni, olyan hatással volt rá az adott program." 

Kónya István önkormányzati képviselő, Hafenscher Csaba Zoltán bv ezredes

Kónya István önkormányzati képviselő, alpolgármester: "Tisztítsuk meg környezetünket azoktól az eldobált, elhullajtott szemetektől, amelyek csúfítják a környezetünket. Nagyon fontos, hogy a bv. intézet fogvatartottai is jelen vannak, mert így látják az emberek, hogy ők szeretnének integrálódni, visszacsatlakozni ahhoz a normális, emberi magyar társadalomhoz, amiből ők valamikor kiszakadtak, valamilyen oknál fogva. Nagyon fontos, hogy a civil lakosság lássa azt, hogy ezek a fogvatartottak képesek megjavulni, akár példát is mutatni a többi ember számára – igen, van visszatérés, van vissza út a rosszból a jóba. "

S. Zoltán, fogvatartott: "Pozitív dolognak láttam ezt a jóvátételi programot. A munka öröme és a város szépítése volt a célunk. Szeretnénk a város erőfeszítései mellé tenni a mi törekvéseinket, hogy továbbra is egy tiszta, szép településen élhessenek az itt lakók."

Segítő kezek - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

Ez az országos megmozdulás ismét egy olyan alkalmat teremtett számunkra, amikor is a bv. intézet reintegrációs törekvéseit kinyilváníthatta a társadalom felé. Intézetünk szerencsésnek mondhatja magát abban a mikrokörnyezetben, amelyben működik, mivel a lakosság egy olyan befogadó populáció, ami maximálisan támogatja a fogvatartottak visszailleszkedését szabadulásukat követően.