A 2016. évi országos pontszerző sportbajnokság ünnepélyes eredményhirdetését december 8-án tartották. A nagyszerű teljesítményekért járó díjakat Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át.

Fotó: BvOP

Az első helyezést a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet érte el, második a Szegedi Fegyház és Börtön lett, a harmadik helyezést a Márianosztrai Fegyház és Börtön érte el, negyedik helyen a Fővárosi Bv. Intézet végzett, az ötödik a Budapesti Fegyház és Börtön lett, hatodik helyezettként pedig az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vehette át elismerését.

fotó:BvOP

fotó:BvOP

fotó:BvOP

fotó:BvOP

fotó:BvOP

fotó:BvOP

A legkiválóbb sporteredményeket elérő, illetve a sportszervezés, kiképzés területén kimagasló teljesítményt nyújtó kollégáink is dicséretben és jutalomban részesültek:

Kimagasló teljesítményéért miniszteri jutalomban részesült Mauk Edina bv. őrmester, a Pálhalmai Országos Bv. Intézet körletfelügyelője.

fotó:BvOP

Országos parancsnoki jutalmat vehetett át:
Fészki Enikő c. bv. törzsőrmester (Fővárosi Bv. Intézet),

fotó:BvOPHegedűs Péter bv. törzszászlós (Állampusztai Országos Bv. Intézet),

fotó:BvOP

Kósa László bv. százados (Szegedi Fegyház és Börtön),

fotó:BvOP

Paluch-Csató Marietta c. bv. főtörzsőrmester (Márianosztrai Fegyház és Börtön).

fotó:BvOP

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Büntetés-végrehajtás szolgálatért Emlékplakett "Ezüst" fokozatát adományozza Petrányi Imrének, az UTE Judo szakosztálya igazgatójának.

Fotó: BvOP

A Magyar Rendészeti Sportszövetség elismerésében dr. Szalka Renáta bv. százados (Budapesti Fegyház és Börtön) részesült.

fotó:BvOP

fotó:BvOP