A büntetés-végrehajtási szervezet pályázatot hirdet a büntetés-végrehajtási területen zajló publikációs tevékenység ösztönzésére. A pályázati felhívás célja, hogy a büntetés-végrehajtás számára aktuális és releváns témakörökben, szakmai-tudományos igényességgel megírt, adatelemzésen, hatásvizsgálaton vagy empirikus felmérésen alapuló, fejlesztési döntéseket, innovatív megoldásokat támogató pályaművek szülessenek. A témavázlatokat április 19-ig lehet elküldeni.

A pályázaton a büntetés-végrehajtási szervezet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Büntetés-végrehajtási Tanszékének munkatársai, valamint kutatók és doktoranduszok vehetnek részt.

Kiemelt témák:

- Az állam feladatai a végrehajtásban
Törvényességi felügyelet
Jogérvényesítés
A büntetés-végrehajtási bíró feladatköre
Kártalanítási eljárások száma, tapasztalatai

- A büntetések végrehajtása
A reintegrációs őrizet társadalmi, büntetőpolitikai és egyéni hasznossága
A büntetés-végrehajtás reintegrációs feladatainak bemutatása
Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer
A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenységi köre

- Az intézkedések végrehajtása
A fiatalkorú fogvatartottak büntetés-végrehajtásának sajátosságai
A közhiteles adatok kezelése és személyazonosítás a büntetés-végrehajtásban
Az életfogytig tartó szabadságvesztést töltők büntetés-végrehajtásának sajátosságai

- Oktatás, képzés és toborzás
A büntetés-végrehajtási életpálya sajátos követelményrendszere
A büntetés-végrehajtás személyzeti politikája, a kiválasztás rendszere, előmenetel

- Munkáltatás, foglalkoztatás
A fogvatartotti munkáltatás kihívásai változó közgazdasági és gazdasági környezetben
A munkáltatás reintegrációs hatása
A fogvatartottak terápiás foglalkoztatásának aktuális kérdései

- A büntetés-végrehajtási nyilvántartás hasznossága a büntető igazságszolgáltatás rendszerében
Rendvédelmi szervek közötti automatizált információ-megosztás

- A büntetés-végrehajtás ellenőrzési rendszere – Új módszerek, új kihívások
Együttműködés a belügyi szervek, társszervek komplex feladatinak megoldásában
A büntetés-végrehajtás ellenőrzési módszertana

- Az ideiglenes műszaki határzár létesítésének műszaki technológiai kihívásai és megvalósításának módja
- A büntetés-végrehajtás kommunikációs tevékenysége
- Önálló/saját témajavaslatot is várunk a szerzőktől

A pályázás módja egy 2000-2500 karakter terjedelmű témavázlat határidőre történő benyújtása, melyben a pályázó ismerteti kutatása újszerűségét, hasznosulását, illetve célközönségét.
A témavázlat elbírálását és a tanulmány megírására történő felhívást követően, a témavázlat alapján készülő pályaművek minimum 35.000, maximum 40.000 karakter terjedelműek lehetnek.

A pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: ehAfftddSACtjDru80Q2VTYk5dmFya29ueWkuenNvbHRAYnYuZ292Lmh1

A témavázlat elküldésének határideje: 2017. április 19.