Az Európai Unióhoz való közeledésünk idején, az 1990-es években került sor a PHARE program meghirdetésére. A program a volt szocialista Kelet-Közép-Európai országok felzárkóztatását célozta meg. Ennek keretében került sor a „Börtönkörülmények javítása fiatalkorú bűnelkövetők társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítésére” című pályázatra. A PHARE programra egy új, 50 fő, fiatalkorú bűnelkövető elhelyezésére alkalmas büntetés-végrehajtási intézet megépítésének a gondolata került a középpontba.

Az új épület alapkövének letétele 2004. december elején megtörtént, majd az építési munkák befejezését követően az ünnepélyes átadásra 2006. május 5-én került sor. Az utómunkák, és felszereléssel való végleges ellátást követően a tényleges betelepítés 2006. szeptember 28-án valósult meg.
A PHARE beruházás részeként az új irodaépület is átadásra került, melyben a személyi állomány modern körülmények között végzi napi tevékenységét.