Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 7.
Telephelye: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete
7621 Pécs, Papnövelde u. 9-11.
Telefon: 06-72/520-100
Fax: 06-72/233-481
E-mail: svaevRf655yYjNcGVjcy51a0Bidi5nb3YuaHU=
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/pecs

  
Az intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja a jogerős szabadságvesztés büntetéseket, foganatosítja az előzetes letartóztatásokat, a nem jogerős ítéleteket, a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztést, a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést, a pénzbírság, helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő elzárást. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.
 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Baranya Megyei Főügyészség.