A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

 • Külön kijelölés által meghatározott körben az előzetes letartóztatással, biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével, az elzárással, továbbá a fiatalkorú férfi és női fogvatartottak előzetes letartóztatásával, valamint szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
 • Működése érdekében szervezési, személyügyi, létszám- és bérgazdálkodási és szociális feladatokat lát el.
 • Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja a felügyeleti, őrzési, ellenőrzési, szállítási és előállítási, feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi, egészségügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást, adatvédelmet.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
 • Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását, kötelező egészségügyi-járványügyi szűréseit.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését. Intézi a jutalmazási és fegyelmi ügyeket.
 • Szervezi és végzi a fogvatartottak nevelését, szociális gondozását. Végzi a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedésével kapcsolatos tevékenységet.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak oktatását, képzését, foglalkoztatását, munkáltatását.
 • Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
 • Biztosítja az intézet állományszervezési táblázatában meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, képzését, anyagi, pénzügyi ellátását.
 • Végrehajtja a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészülési feladatokat, végzi a szakirányú képzést és továbbképzést.
 • Intézi a személyi állomány fegyelmi, és parancsnoki nyomozati jogkörű valamint hivatali és katonai bűncselekmény miatt indult eljárás alá tartozó büntető ügyeit.
 • Szervezi a személyi állomány gyógyító-megelőző ellátását, rehabilitációját, rekreációját.
 • Ellátja az energetikai, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi, baleset- és munkavédelmi feladatokat.
 • Ellátja a fogva tartottak szabad vallásgyakorlásából eredő feladatait, ennek érdekében elősegíti a börtönlelkészi tevékenységet.
 • Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészségekkel, bíróságokkal, a megye és város rendőri, idegenrendészeti szerveivel, a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Alkotmányvédelmi Hivatallal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a megyei kormányhivatallal és az alárendeltségébe tartozó szervekkel, a honvédelmi szervekkel, egységekkel, az önkormányzati szervekkel, valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásában közreműködő, illetve a végrehajtást segítő állami szervekkel, és társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel, továbbá az érintett nemzetközi szervezetekkel, munkaügyi központtal, munkaerőképző központtal, oktatási, képzési intézményekkel, karitatív szervezetekkel. Kapcsolatot tart a média képviselőivel.
 • Az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend időszakában az intézet az elrendelt, adott időszakra vonatkozó külön jogszabályok szerint működik.